Spekulanter kontrollerer det globale oliemarked ENERGI

Oliepriserne sætter den ene rekord efter den anden, men olieproducenter og olieselskaber er sat uden indflydelse.

London


Atter torsdag bankede olieprisen op i rekord, da den under den elektroniske handel på New York Mercantile Exchange (Nymex) nåede op i 96,24 dollars pr. tdr., men hverken olieproducenter eller de globale olieselskaber har længere nogen direkte indflydelse på prisdannelsen.

»Bilisterne er aldrig i tvivl om, at skylden for de høje oliepriser enten ligger hos de internationale olieselskaber eller Organisationen af Olieeksporterende Lande (OPEC). Kendsgerningen er imidlertid, at oliepriserne i dag fastsættes af de tre oliebørser, og her spiller de internationale selskaber en minimal rolle, mens OPEC-landene slet ikke bruger oliebørserne,« forklarer Albert Helmig.

Fremtidssikring
Albert Helmig har handlet olie på Nymex, siden markedet åbnede i 1983. I dag fungerer han som investeringsrådgiver for primært kapital- og investeringsfonde med appetit på olie, og dem bliver der stadig flere af.

»Oliebørserne er egentlig oprettet for at give sælgere og købere af olie mulighed for risikoafdækning. Den mulighed anvendes også af mange købere, når det gælder olieprodukter som især flybrændstof, hvorimod de olieproducerende lande ikke bruger børserne,« påpeger Albert Helmig.

På Nymex er det muligt at handle oliekontrakter 92 måneder ind i fremtiden. Dermed kan producenterne allerede i dag sikre sig en mindstepris for den olie, der først hentes op af undergrunden i 2014.

»For nærværende peger alt i retning af stigende oliepriser, men om det også vil være tilfældet i 2014, er rent gætværk. Alligevel kan det undre, at ingen producenter har lyst til i dag at sikre sig, da råolie til levering i 2014 handles til 75 dollars pr. tdr.,« konstaterer Albert Helmig.

Alternativ til aktier
Tilstrømningen af kapitalstærke investorer til oliebørserne tillægges afgørende betydning for de rekordhøje oliepriser. For investorerne er olien blot et alternativ til aktier og obligationer, og for tiden et alternativ med et langt større afkastpotentiale.

Strømmen over olie er vokset kraftigt de senere måneder, fordi krisen på det amerikanske boligmarked og den kreditkrise, som den har udløst, holder mange væk fra obligationsmarkedet, og den faldende rente i USA bidrager til kapitalflugten.

Alene onsdag blev der på Nymex omsat 416.303 kontrakter, hver på 1.000 tdr. råolie À 95,15 dollars.

»Indtil for få år siden var priserne på oliebørserne ikke nødvendigvis de priser, som råolien i virkeligheden blev handlet til, da de toneangivende OPEC-lande kørte en mere selvstændig prispolitik. I dag er situationen, at Nymex, Intercontinental Exchange i London og Dubai Mercantile Exchange styrer prisdannelsen på verdensmarkedet,« forklarer Fatih Birol, cheføkonom i det Internationale Energi Agentur (IEA).

På oliebørserne er det nok rationelle faktorer, der styrer prisfastsættelsen, men i stigende grad er irrationelle faktorer kommet til at dominere dagsordenen.

Tvinger prisen i vejret
Det har for alvor været synligt inden for det seneste døgn, da prisen på amerikansk råolie under den elektroniske handel på Nymex skød op i ny rekord på 96,24 dollars pr. tdr. Udviklingen har trukket råolie fra Nordsøen med op i ny rekord på 91,71 dollars pr. tdr. I begge tilfælde for olie til levering i december.

»Den styrende faktor oliemarkedet er, hvad der opfattes som en stram forsyningssituation. Virkeligheden er, at råolien strømmer i tilstrækkelige mængder til at dække forbruget, men ikke i så store mængder, at der også er olie til at lægge på lager, hvis vinteren skulle blive hårdere end normalt,« forklarer Fatih Birol.

Manglende kapacitet
»Når forsyningssituationen opfattes som stram, skyldes det først og fremmest manglende global raffinaderikapacitet. Uanset om OPEC skruede helt op for pumperne, hjælper det intet, hvis der ikke er mulighed for at raffinere den. Man skal ikke underkende, at de investorer i oliemarkedet, som satser på stigende priser, er aktive i bestræbelserne på at tvinge priserne i vejret, så de kan score deres gevinst,« fortsætter han.

Faldende lagre
Det seneste døgns prisstigninger har en tæt sammenhæng med den negative udvikling i de kommercielle lagerbeholdninger af råolie.

Nye tal fra USA's Energiministerium viser et fald på 3,89 mio. tdr. til 312,7 mio. tdr., hvilket bringer lagrene ned på det laveste niveau siden oktober 2005 umiddelbart efter, at orkanerne Katrina og Rita var draget hærgende hen over Den Mexicanske Golf og det sydlige USA.

Selv om nogle aktører torsdag valgte at tage de senere dages gevinster hjem, er det forventningen, at de spekulative kræfter vil forsøge at handle olien op mod de 100 dollars, så snart lejligheden byder sig.

Den faldende dollarkurs skærmer i et vist omfang de danske forbrugere, men alt andet lige vil olieproduktpriserne stige, hvis råoliepriserne forbliver på det rekordhøje niveau.

..

BRANCHENYT
Læs også