Telia betaler toppris

Tele Da Telia i februar annoncerede overtagelsen af Debitel, var meldingen, at prisen her og nu var 710 mio. kr. med mulighed for, at den i værste fald kunne stige til 1.046 mio. kr.


Af Telias seneste kvartalsregnskab fremgår det imidlertid, at den samlede købspris er endt på 1.338 mio. s.kr. Med dagens kurs svarer det til 1.084 mio. kr.

Prisen understreger, at Debitel har udviklet sig langt bedre end forudset af Telia-ledelsen i den periode på seks måneder, som er brugt som målestok for den endelig pris. Til gengæld får udviklingen givetvis kritikere til at rynke på næsen.

Allerede inden den endelig pris blev kendt, blev der fra flere sider peget på, at Telia betaler en pris i overkanten af det realistiske for Debitels 290.000 mobilkunder og 113.000 fastnetkunder.

Om Telias ejer, TeliaSonera, er enig i den vurdering, er uvist. Til gengæld benytter koncernledelsen sit dugfriske kvartalsregnskab til at understrege, at man forventer, at Debitel-købet fra 2008 årligt vil øge driftsoverskuddet i den danske Telia-forretning med 200 mio. kr. pga. stordriftsfordele. Set i forhold til 2006-resultatet for Telia Danmark svarer det til en stigning på 17 pct.

mist

BRANCHENYT
Læs også