Breakdown . . .

Konkurser og straffesager har ramt danske brokere af it-udstyr og mobiltelefoner, der i årevis har været vant til at omsætte for milliarder med ganske få medarbejdere.

Det er ret fantastisk.

Fire mand sidder i en kontorbygning i Ishøj og laver en omsætning, der kan måle sig med nogle af landets største virksomheder.

Selskabet Northcom blev stiftet i 2004 som et anpartsselskab - altså den slags, som små håndværksmestre stifter med en indskudskapital på 125.000 kr., så de kan føje et ApS efter virksomhedsnavnet.

A' prøver Sgu, hedder det, når vittige hunde skal forklare, hvad ApS'et er for en størrelse.

Der er dog langt fra den lille håndværksmester til Northcom i Ishøj. I selskabets første regnskabsår blev der omsat for svimlende 2,7 mia. kr.

Bang!

Året efter var omsætningen eksploderet til 6,5 mia. kr.

Northcom er dog ikke et lysende erhvervsmirakel. Det er en af de danske brokervirksomheder, der med køb og salg af mobiltelefoner og it-komponenter har sat deres aftryk i den danske udenrigshandel. De er blevet lovprist som superkøbmænd og vækstkometer, men nu er det en branche, der er trængt alvorligt i defensiven på grund af omfattende momssvindel.

Salgstallene rasler ned hos Northcoms branchekolleger. Flere er gået konkurs. Andre har besluttet sig for at lukke ned for den omfattende engroshandel. Og endelig er ledende medarbejdere blevet tiltalt i straffesager på grund af deres rolle i internationale momskarruseller.

Senest blev en tidligere direktør for Comitels brokerforretning, Comitel International, idømt fire et halvt års fængsel for sin rolle i danmarkshistoriens største sag om momskarruseller - den såkaldte Gul Feber-sag, der kostede den danske statskasse over 180 mio. kr.

Skattevæsenet har præsenteret selskabet for momskrav på 220 mio. kr. delvist pga. Gul Feber-sagen, og selv om Comitel forsøger at få kravet underkendt ved Landsskatteretten, har selskabets ejer, it-kendissen Peer Kølendorf, opgivet troen på, at selskabet overlever, og det er nu taget under konkursbehandling.

For blot to år siden havde det en omsætning på 2,3 mia. kr.

Nedturen i brokerbranchen er resultatet af flere års nådesløs kamp mod momskarruseller både i Danmark og i udlandet - herunder ikke mindst i England, der regnes som det land, der har været hårdest ramt af momssvindel med årlige tab på tocifrede milliardbeløb.

Svindelen kan lade sig gøre, fordi eksport inden for EU er momsfri. Momsen opkræves godt nok, men den skal efterfølgende afleveres til skattemyndighederne, hvorefter køberen kan få refunderet sin momsbetaling. Problemet er blot, at momssvindlerne løber med pengene, inden de bliver afregnet med skattevæsenet. Selskabet går konkurs og dør som skraldespandsselskab.

Da svindelen tog fart i slutningen af 1990'erne, blev metoden primært brugt til at reducere prisen på produkterne, så de kunne afsættes i markedet til dumpingpriser. Men siden har den udviklet sig til i højere grad blot at være en malkemaskine, der skal suge penge ud af statskasser. Varerne, der suser rundt i karrusellerne, har flere gange vist sig at være værdiløst ragelse eller slet og ret tom emballage.

Skat lagde fra starten ikke skjul på, at man holdt et vågent øje med brokerbranchen, der genererede milliardomsætning på at ringe rundt i verden og forene købere og sælgere. Der var ingen fornuftig grund til, at telefonerne kom til Danmark, ud over at de var med i en momskarrusel, ræsonnerede Skat om den danske milliardeksport af telefoner, der modsvares af tilsvarende import.

Telefonerne stryger med andre ord lige gennem landet.

Hos brancheforeningen ITEK under Dansk Industri advarer man dog mod automatisk at sætte lighedstegn mellem små selskaber med milliardomsætning og momssvindel.

Store handelstal er ikke i sig selv kriminelt, og der er faktisk gode købmænd, som er eminente til at udnytte spotmarkedet, påpeges det.

Ikke desto mindre er det en række af de mest betydende aktører, der er blevet ramt, efter at skattemyndighederne og politiet har skærpet fokus på netop den type virksomheder.

Sunico på Tagensvej i København genererede sidste år en omsætning på 5,8 mia. kr. med ni ansatte. Revisorerne har imidlertid taget en kæmpe forbehold for stort set samtlige betydende nøgletal pga. »væsentlige differencer vedrørende debitorer, kreditorer og moms«, og de konkluderer, at ledelsen kan ifalde ansvar »som følge af fejlagtig indberetning af skattepligtig indkomst«.

Dertil kommer, at selskabets direktør, Sunil Harwani, og en af hans sælgere i sommer blev tiltalt af bagmandspolitiet for medvirken til momssvindel for 4,2 mio. kr.

Sunil Harwani har betegnet politiets anklager som en kæmpe løgn.

Sunico er tidligere blevet kåret som Danmarks bedste it-distributør.

I april blev Bridema A/S taget under konkursbehandling til trods for, at det seneste offentliggjorte regnskab viste et komfortabelt overskud på 14 mio. kr. og en egenkapital på knap 18 mio. kr.

Skattevæsenet begærede selskabet konkurs, da det ifølge kurator Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten pludselig var ude af stand til at betale forskudsmoms tilbage. Forklaring: omsætningen var faldet markant i en tid med meget stram likviditet, og der er nu kun håndører tilbage til kreditorerne.


Bluecom Danmark barberede sidste år sin omsætning ned til 71 mio. kr. fra 271 mio. kr. Nu har ejeren besluttet at lukke selskabet.

Olin Holding-koncernen, der sidste år var en af de hurtigst voksende virksomheder i Danmark med en omsætning på 4,8 mia. kr. og fire medarbejdere, er ifølge det seneste årsregnskab truet på livet. De britiske skattemyndigheder nægter at refundere for 55 mio. kr. købsmoms til Olins engelske datterselskab pga. momssvindel, som Olins ejer og direktør, Kenneth Olin, nægter at kende til.

Dermed risikerer Olin at få samme skæbne som den sydfynske it-darling, Tel-ka, der gik konkurs i 2005, efter at britiske og tyske skattemyndigheder nægtede at refundere købsmoms.

Ifølge Danmarks Statistik er den danske eksport af mobiltelefoner faldet markant gennem 2006, og Skat vurderer, at faldet er fortsat yderligere i 2007.

Hovedårsagen tilskrives Storbritannien, der lagde ud med at indføre solidarisk hæftelse over for alle firmaer i en kæde, der havde ført til tab for statskassen. Det vil sige, at briterne kunne kræve pengene tilbagebetalt af enhver, der havde handlet med det skraldespandsselskab, hvor den skyldige moms forsvandt.

En afgørelse i EF-domstolen i januar 2006 betød dog, at Storbritannien kun måtte gøre andre ansvarlige, hvis det kunne påvises, at handelspartnerne vidste eller burde vide, at handlen skete som led i en momskarrusel.

Resultatet har været, at briterne har indefrosset store summer og udløst en byge af søgsmål mod det nationale skattevæsen.

Det formentlig største skridt blev dog taget tidligere i år, da Storbritannien som det eneste land i EU fik tilladelse til at indlede en forsøgsordning med at undtage dets virksomheder fra at opkræve og betale moms på bl.a. mobiltelefoner og it-komponenter, før varerne går ud til forbrugerne.

Dermed er der heller ingen moms at svindle med, og nu holder de øvrige lande vejret og holder et skarpt øje med, om skraldespandsselskaberne blot flytter fra Storbritannien.

I Danmark har man indført solidarisk hæftelse efter EF-domstolens retningslinier, men samtidig overvejer man, om man skal følge briternes eksempel. Dertil kommer, at myndighederne overvejer et lovforslag, der skal gøre det muligt at strafforfølge danskere, der deltager i momskarruselsvindel mod udenlandske statskasser. I dag er det ikke muligt i modsætning til eksempelvis Norge, hvor man kan blive dømt efter hvidvaskningsbestemmelserne.

Momskarruselsvindel menes at have kostet Danmark omkring en mia. kr. siden 1993, men tabene har været begrænsede de seneste seks-syv år.

Derfor var det en brat opvågnen, da det i januar 2004 gik op for myndighederne, at noget stort var undervejs. Store varepartier fra Hong Kong var blevet importeret til Danmark, hvor de cyklede rundt til fire selskaber, inden de returnerede til Hong Kong. Comitel var en af de fire danske virksomheder.

Sagen blev døbt Operation Gul Feber og endte som sagt som danmarkshistoriens største sag om momskarruselsvindel med historisk hårde domme på op til seks års fængsel. De er dog nu anket til Landsretten.

I Ishøj forsikrer stifter og direktør i Northcom, Kristian Kristiansen, at han gør alt for at holde sig ude af momssvindel, og han er slet ikke i tvivl om, at han kun handler med købmænd med helt legitime intentioner.

Men selv om Northcom med sin hidsige vækst er lidt af et særsyn inden for den danske brokerbranche, er det snart slut.

Kristian Kristiansen har solgt forretningen til en udenlandsk investor. Kristian Kristiansen vil nu koncentrere sig om engroshandel med bl.a. tøj.

..

BRANCHENYT
Læs også