Rod i IT- og Telestyrelsen redder TDC tele

IT- og Telestyrelsens håndtering af TDC-sag om kunderabatter spænder indirekte ben for politianmeldelse af TDC.

Selv om Teleklagenævnet netop har afgjort, at TDC i mere end et år har brudt teleloven, slipper TDC efter alt at dømme uden videre skrammer.

Normalt vil et brud på telelovens bestemmelser føre til politianmeldelse. Da IT- og Telestyrelsen for seks uger siden fandt, at TDC i en anden sag havde forbrudt sig mod teleloven, faldt politianmeldelsen prompte.

I den aktuelle sag er Teleklagenævnets afgørelse ualmindelig klar i spyttet: TDC har med en særlig rabatordning til fastnetkunder, der også bruger telefonlinjen til bredbånd, overtrådt teleloven.

I behandlingen af sagen har IT- og Telestyrelsen imidlertid trådt så grundigt i spinaten, at det stort set vil være umuligt at anklage TDC for noget som helst.

Det vurderer en af landets førende jurister inden for telelovgivning, adjunkt og jurist Søren Sandfeld Jacobsen fra Juridisk Institut på Handelshøjskolen i København.

»Når den ansvarlige myndighed ikke selv forstår reglerne, vil det alt andet lige være svært at dømme en virksomhed for at handle i strid med samme regler,« siger han.

Rabat til 800.000
Vurderingen kommer efter et forløb, hvor IT- og Telestyrelsen sidste sommer blåstemplede en TDC-løsning med at give månedlig rabat til mere end 800.000 telekunder på basis af en samkøring af kundeoplysninger fra konkurrerende tele- og bredbåndsselskaber.

Styrelsen godkendte ordningen og anbefalede den efterfølgende over for partierne bag det nuværende teleforlig.

Det skete, selv om flere af Danmarks førende eksperter på området, konkurrenter og Teleklagenævnet alle pegede på, at løsningen var i strid med teleloven.

Trods Teleklagenævnets klokkeklare afgørelse i den konkrete sag om udveksling af kundeoplysninger internt mellem TDC-selskaber har styrelsen ikke skredet til at politianmelde TDC.

»Vi har skrevet til TDC og bedt dem redegøre for, hvordan de agter at leve op til klagenævnets påbud. Vi påtænker ikke at politianmelde TDC nu. Men kan vi konstatere, at de fortsat overtræder loven, vil vi overveje en politianmeldelse,« siger Jakob Willer kontorchef i IT- og Telestyrelsen.

Danmarks største teleselskab forventer dog på ingen måde, at sagen ender med en politianmeldelse.

»Vi er i en konstruktiv dialog med IT- og Telestyrelsen, så det kan jeg ikke forestille mig, at de vil gøre. Heller ikke fordi styrelsen har sagt, at det vil man ikke gøre,« siger Ole Hvelplund, direktør for TDC's Branchesalg.

Foreløbig ser det ud til, at IT- og Telestyrelsen har tænkt sig at afvente et nyt udspil fra TDC. TDC forventer at kunne præsentere en alternativ løsning på ordningen med kunderabat inden ugens udgang.

BRANCHENYT
Læs også