En aktie for den risikovillige investor

Aktien: Som bioteknologi-aktie er NeuroSearch-aktien behæftet med en generel høj risiko. Udvikling af lægemidler er en langsommelig proces. Der skal typisk beregnes omkring 10 år fra, at de prækliniske undersøgelser foretages, til et lægemiddel kan opnå myndighedsgodkendelse og dermed begynde at sælges i markedet.

Da NeuroSearch endnu ikke har færdigudviklede produkter, er testresultaterne for de igangværende projekter alfa og omega for selskabets succes og for aktiekursens udvikling. Selskabet er afhængigt af, at driften og udviklingen af lægemiddelpræparater bliver finansieret gennem sine store internationale samarbejdspartnere eller via kapitaltilførsel fra aktionærerne. Jo længere i udviklingsfasen en lægemiddelkandidat er, desto større er sandsynligheden for, at udviklingen bliver en succes, og jo større er sandsynligheden for, at et internationalt medicinalselskab ønsker at investere i og samarbejde om midlet.

Præstation:

NeuroSearch-aktien har over de seneste 12 måneder givet investorerne et afkast på 128 pct. I perioden har kursen taget et par markante spring i takt med nyhedsstrømmen. Senest i september i forbindelse med offentliggørelse af overraskende gode testresultater for Tesofensine som middel mod fedme. Et andet stort kurshop fandt sted i december 2006, da NeuroSearch så sig nødsaget til at nedjustere forventningen til årets resultat på grund af, at det alligevel ikke var muligt at nå at indgå større partneraftaler inden udgangen af 2006...

Læs også