NeuroSearch - mens vi venter

Endnu har NeuroSearch ingen produkter at sælge - alligevel er selskabet fem mia. kr. værd.

NeuroSearch, som nu inviterer aktionærerne til at styrke kapitalberedskabet med yderligere 730 mio. kr., stiler efter at blive en profitabel biofarmaceutisk virksomhed.

Det danske biotekselskab, der udvikler lægemidler til behandling af sygdomme i centralnervesystemet, blev dannet i 1989 og børsnoteret i 1996. NeuroSearch har en række medicinske produkter under udvikling, men endnu ingen færdigudviklede produkter på markedet. Imidlertid har tiltroen til selskabet bragt markedsværdien af NeuroSearch op på knap fem mia. kr.

Selskabet arbejder sammen med flere internationale medicinalselskaber om udviklingen af lægemiddelkandidaterne i pipeline, heriblandt medicinalgiganterne GlaxoSmithKline, Abbott og Astellas. Enkelte af produkterne i pipeline udvikles imidlertid af NeuroSearch selv.

Tre produkter i pipelinen


NeuroSearch' tre vigtigste lægemiddelkandidater er ACR16 til behandling af Huntingtons disease, NS2359 til behandling af depression samt Tesofensine til behandling af fedme og type II-diabetes. Disse tre produkter udgør kernen i NeuroSearch, og derfor er nyhedsstrømmen vedrørende disse tre altafgørende for selskabets succes og aktiekursens udvikling.

Ledelsen forventer selv at færdigudvikle og markedsføre ACR16, der blev overtaget i forbindelse med opkøbet af det svenske biotek-selskab Carlsson Research AB i 2006.

Depressionsmidlet NS2359 er i testfase II, mens ACR16 og Tesofensine begge er på vej ind i den kliniske fase III. Tesofensine testes for muligheden for behandling af type II-diabetes og fedme, der ofte går hånd i hånd, mens testdata indtil videre har vist, at midlet har stort potentiale til behandling af fedme. Data for fase II-forsøg mod fedme viste i september, at Tesofensine kan reducere vægten med op til 10 pct., hvilket er langt over hvad tilsvarende præparater kan præstere. Testdata for Tesofensines mulighed for behandling af type II-diabetes ventes i slutningen af året.

NeuroSearch samarbejdede tidligere med det internationale farmaceutselskab, Boehringer Ingelheim om Tesofensine. Men efter Boehringer Ingelheim i 2005 opsagde samarbejdsaftalen, har Tesofensine udelukkende været under NeuroSearch' egen udviklingsparaply. Neuro Search har længe ledt efter en ny partneraftale for Tesofensine, men indtil videre uden held. Ledelsen i NeuroSearch har flere gange sat en tidsfrist for underskrivelsen af aftalen, men har lige så mange gange måtte meddele, at man alligevel ikke havde en aftale klar. Det har, efter ledelsens udsagn, ikke været af mangel på interesserede selskaber, men fordi de modtagne aftaleforslag ikke har været tilfredsstillende.

Mindre risiko i længden


Derfor er der stadig ingen aftale for Tesofensine, der er på vej ind testfase III. Jo længere frem i udviklingen Tesofensine kommer, desto mere falder risikoen for en fejlslagen udvikling, og jo bedre er forhandlingspositionen for NeuroSearch.

Derfor er der et incitament for NeuroSearch til at udvikle produktet så langt så muligt, før en samarbejdspartner inddrages. Med den planlagte kapitaltilførsel risikerer NeuroSearch ikke så meget at komme under tidspres og dermed blive tvunget til at indgå en mindre favorabel aftale.

At selskabet får lavet en gunstig aftale med en stor international samarbejdspartner for Tesofensine, er derfor vigtigt for NeuroSearch. Med over en milliard overvægtige voksne i verden, er markedet for fedmereducerende medicin gigantisk. Dertil kommer en hastigt voksende andel af personer med type II-diabetes.

Et lægemiddel som Tesofensine kræver et meget stort markedsføringsapparat for at få midlet markedsført helt ud i det yderste led, som er de praktiserende læger i Europa og USA. Dette markedsføringsberedskab har NeuroSearch ikke selv, og derfor er en aftale yderst vigtig.

Indtil en aftale for Tesofensine er indgået, må investorerne væbne sig med tålmodighed, og se frem til offentliggørelsen af testdata for behandling af patienter med type II-diabetes, der forventes inden udgangen af året.

Læs også