Regeringen parat til at øge støtten til vedvarende energi

Ingen nye grønne afgifter. Det var meldingen sidste år fra statsministeren. Alligevel lægger et udkast til en ny energiaftale op til flere støttekroner til grønne energiløsninger.

Hidtil har der ikke været nogen slinger i valsen, når regeringen har sat kursen for grønne afgifter.

»Jeg tager klart afstand fra en miljøsocialisme, der bruger det grønne som trækkraft for at snøre befolkningen ind i reguleringer og læsse nye skatter og afgifter ud over befolkningen. Når vi taler om bæredygtig udvikling, mener vi ikke blot en miljømæssig bæredygtig udvikling, men også en økonomisk bæredygtig udvikling. Energi skal være en forretning for Danmark,« fastslog statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), da han sidste år var på talerstolen på Dansk Industris årsmøde.

Alligevel afslører et fortroligt udkast til en energiaftale mellem et bredt udsnit af Folketingets partier, at regeringen er parat til at skrue markant op for støtten til vedvarende energiløsninger.

Transport- og Energiministeriet, Finansministeriet og Skatteministeriet opgør i et notat den årlige udgift for en fordobling af forbruget af grøn energi til 19 mia. kr.

Den gigantiske milliardregning står i skærende kontrast til sidste års løfter, og det får nu energiselskabernes brancheforening til at kræve, at der kommer tal på bordet, så virksomheder og private ved selvsyn kan konstatere, hvem der kommer til at hænge på den grønne milliardregning.

»Målsætninger er en ting og økonomi noget andet. Vi vil gerne levere den vare, danskerne efterspørger. Men det er forkert at bilde danskerne ind, at det her ikke koster noget,« siger Lars Aagaard, vicedirektør i Dansk Energi (DE).

At politikerne ikke kommer uden om en milliardudskrivning, fremgår klart af notatet fra de tre ministerier.

Prisen stiger
»Det gælder for vedvarende energi som for andre forbrugsgoder, at støtte til forbrug af en given vare medfører, at forbruget af den pågældende vare stiger relativt,« understreges det i notatet. I dag tegner vedvarende energiløsninger sig for 13-14 pct. af det samlede energiforbrug herhjemme, og uden nye støttekroner på bordet viser ministeriernes beregninger, at forbruget ikke vil bevæge sig ud af stedet.

At der er brug for at få tal på bordet, understreges af, at vindenergi, som ifølge regeringens energiudspil står til at blive en af de bærende kræfter i jagten på mere grøn energi, isoleret set langt fra altid er en guldrandet samfundsinvestering.

»Hvis vindmøller kunne køre døgnet rundt, ville der være tale om en genial investering. Men sandheden er, at det ikke altid blæser. Derfor er vi nødt til at bruge penge på at have kapacitet stående klar til at tage over, når blæsten aftager,« siger Per Andersen, lektor i miljøøkonomi ved Syddansk Universitet.

Mens det fortrolige udkast til en ny energiaftale åbner for et utal af nye støtteordninger, penge til forskning og kampagner for energibesparelser, fremgår det ikke, hvor pengene skal komme fra.

michael.stenvei@jp.dk

Læs også