Overskud blev mindre

Staten fik i oktober et mindre likviditetsmæssigt overskud end budgetteret, viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Nationalbank over statens nettofinansieringsbehov.

Nettofinansieringsbehovet for måneden er opgjort til 2,8 mia. kr., hvilket svarer til et underskud i samme størrelsesorden. I regeringens seneste budgetoversigt var der kalkuleret med et overskud på 0,4 mia. kr.

Ses der på årets første 10 måneder, har der i forhold til budgettet fra maj været et større overskud end planlagt, da det viser 34,6 mia. kr. mod de budgetterede 32,8 mia. kr.

Sammenlignes der i stedet med finansloven er nettooverskuddet reelt 7,2 mia. kr. større end budgettet i finansloven, idet nettofinansieringsbehovet i perioden januar-oktober er opgjort til minus 34,6 mia. kr. svarende til et overskud i samme størrelsesorden, mens der i finansloven er budgetteret med et overskud på 27,3 mia. kr.

RB-Børsen

Læs også