Byggeskik bevares bygningskultur

To fonde inden for bygningskultur går sammen om at samle og sikre tilgængelig viden om gammel dansk byggeskik.

Det er sidste udkald, hvis god gammel dansk byggeskik skal bevares for eftertiden. Afgørende viden om, hvordan ældre bygninger er konstrueret, er i fare for at blive glemt, og det har stor betydning for, hvordan disse bygninger bliver renoveret og forsvarligt vedligeholdt fremover.

Advarselen kommer fra Grundejernes Investeringsfond GI og Realdania. De to fonde er netop er gået sammen om at tage initiativ til projekt ”Renovering 2010” med henblik på at sikre, at den nødvendige viden om håndteringen af den ældre bygningsmasse ikke går til grunde.

Glidende forringelse
Ifølge de to initiativtagere sker renovering af ældre boligetageejendomme i dag ofte uden indgående kendskab til, hvordan disse bygninger er konstruerede. Det giver sig udslag i manglende respekt for den ældre danske byggeskik og fører til en glidende forringelse af den danske bygningskultur i form af uskønne og kortsigtede løsninger, lyder det fra de to initiativtagere til det konkrete projekt ”Dansk Byggeskik - Etageejendomme 1850-1970”.

»Besiddelse af grundlæggende viden om ældre bygningers konstruktioner må være en forudsætning for, at man kan arbejde kvalificeret med at renovere disse bygninger på en respektfuld måde. Den måde, som bygningsrenoveringer foregår på i dag, efterlader ofte det indtryk, at den opsamlede viden gennem tiden ikke anvendes aktivt i praksis,« siger direktør i Realdania, Hans Peter Svendler.

Projektet ”Dansk Byggeskik” er i første omgang målrettet mod undervisningen på de byggefaglige uddannelser. Men det tænkes også anvendt som en let tilgængelig informationskilde for eksempelvis tekniske rådgivere, når disse skal projektere renoveringsopgaver. Informationerne om gammel dansk byggeskik samles således i et opslagsværk, der også vil indeholde en database med historisk materiale om normer og lovgivning, litteratur om etageboligbyggeri fra perioden 1850-70 samt undervisningsmaterialer om bygningsrenovering. Materialet vil blive præsenteret på internetadresse www.renovering2010.dk mens det digitale oplagsværk bliver tilgængelig på adressen www.danskbyggeskik.dk.

BRANCHENYT
Læs også