Jagt på ulovlige byggevarer

Mærkning Det kan koste dyrt, hvis producenter og forhandlere af byggevarer ikke selv får fjernet varer fra hylderne, som ikke er behørigt godkendt.

Fra årsskiftet optrapper Erhvervs- og Byggestyrelsen jagten på de ulovlige produkter. Og det får nu Trælasthandlerunionen-TUN til at indskærpe over for medlemmerne blandt landets trælasthandlere og byggemarkeder, at forretningerne selv har et medansvar for, at alle produkter i butikken er godkendt efter de gældende CE-mærknings bestemmelser eller nationale godkendelsesordninger.

»Hvis der findes ikke-mærkede, ulovlige byggevarer, kan det medføre politianmeldelse og bøde. Desuden kan der blive stillet krav om, at varerne skal tilbagekaldes fra markedet,« konstaterer adm. direktør Palle Thomsen, Trælasthandlerunionen-TUN.

For at skærpe opmærksomheden over for problemerne med eventuelt ulovlige produkter på hylderne udsender TUN nu en let tilgængelig guide om CE-mærkning af byggevarer til de lidt over 400 medlemsvirksomheder. Guiden bliver ifølge Palle Thomsen udformet, så den giver en nem og overskuelig tilgang til emnet. Den vil blandt andet indeholde de vigtigste informationer om CE-mærkning eller henvise til, hvor man kan finde dem.

Forhandlerens ansvar
»Det er forhandlerne, der kan komme til at stå med et alvorligt medansvar sammen med producenten, hvis en vare ikke er lovformeligt godkendt eller CE-mærket. Det kan bl.a. medføre, at man som forhandler også kommer til at stå med ansvaret for at nedtage og udskifte allerede anvendte byggevarer hos slutbrugeren. Der skal ikke megen fantasi til at forestille, hvor kostbart det kan blive,« påpeger TUN's direktør.

Palle Thomsen havde gerne set, at det i højere grad var producenterne, der havde ansvaret for, at de produkter, som de fremstiller og forhandler via TUN's medlemsvirksomheder, også overholder alle gældende godkendelses- og mærkningsbestemmelser. Mens producenten skal koncentrere sig om det produkt, han fremstiller og må formodes at kende lovgivningen for i detaljer, skal man ude i butikkerne kende egenskaber mærkningsbestemmelserne for alle de produkter, der findes på hylderne.

»Det er en opgave, vi påtager os. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at det kræver en stor ekstra indsats ude i butikkerne, når alt skal undersøges og tjekkes, for at forhandleren kan være sikker på, at alt er i orden,« siger Palle Thomsen.

Den skærpede kontrolindsats i Erhvervs- og Byggestyrelsen er aktualiseret, efter at det har vist sig, at ulovlige vandhaner afgiver for meget bly i vandet. Det har medført, at Erhvervs- og Byggestyrelsen i årets sidste to måneder går i gang med en skærpet kontrol af blandingsbatterier, der forhandles på markedet. Det vil blandt andet blive undersøgt, om batterierne lever op til lovgivningens krav om CE-mærkning, eller om kravet om nationale godkendelsesordninger alternativt er overholdt.

To godkendelsesordninger
I Erhvervs- og Byggestyrelsen forklarer civilingeniør Ove Nielsen, at der er to godkendelsesordninger, og at mange byggevarer, der forhandles i danske butikker skal overholde én af de to ordninger. Enten skal varerne være CE-mærket, hvis produktet er omfattet af EU's bestemmelser for kvalitets- og sikkerhedsgodkendelse.

For produkter, der endnu ikke er omfattet af CE-mærket, skal producenter og forhandlere kunne dokumentere, at varerne er godkendt ifølge de nationale godkendelsesordninger. Først i 2011 forventes alle produkter på markedet i EU at være omfattet af CE-mærket.

Læs også