Rekordpris for dieselolie

Literprisen sættes op til 9,90 kr. i dag.

Oliepriserne balancerer fortsat tæt på rekordnoteringen 95,93 dollars pr. tønde, mens markedet følger den spændte situation på grænsen mellem Tyrkiet og Irak.

Allerede i dag mærker de danske bilister konsekvensen, idet dieselolien bliver rekordyr, når olieselskaberne her til formiddag sætter listeprisen op til 9,90 kr. pr. liter på de bemandede tankstationer.

Selv da orkanerne Katrina og Rita i september 2005 hærgede Den Mexicanske Golf og Mississippi Deltaet og satte centrale dele af USA's olieraffinaderiindustri ud af spillet, og benzinprisen satte rekord med 11,26 kr. pr. liter 95 oktan blyfri, kostede en liter autodiesel ”kun” 9,42 kr.

Fra i dag koster en liter 95 oktan blyfri 10,61 kr.

Ikke alene sætter dieselprisen rekord, men prisforskellen mellem dieselolie og benzin indsnævres til 71 øre.

Det betyder, at fordelen ved at vælge en dieseldrevet bil frem for en benzindrevet mindskes, så der skal køres mange flere kilometer om året, før en dieselbil bliver rentabel, når alt tages i betragtning.

Ganske vist betyder priskonkurrencen på det danske marked, at de færreste bilister kommer til at betale de rekorddyre 9,90 kr. , men effekten af de rekordhøje oliepriser er for alvor ved at slå igennem over for de danske forbrugere.

Diesel er dyrest
Renset for energiafgifter og moms koster en liter dieselolie 4,97 kr., mens en liter 95 oktan blyfri benzin koster 4,36 kr. Når benzinen alligevel er dyrere ved pumpen, skyldes det, at energiafgiften er 3,81 kr. pr. liter mod 2,49 kr. pr. liter for dieselolien.

Hvis energiafgiften var lige så høj på dieselolie som på benzin, ville dieselolien i dag koste 11,28 kr. pr. liter.

Dieselpriserne er dels præget af den tilstundende vinter og den øgede efterspørgsel på fyringsolie, som er omtrent identisk med dieselolie.

Dels er det europæiske marked for dieselolie under hårdt pres, fordi en række store olieraffinaderier er ude af produktion i forbindelse med vedligeholdelse og opgradering til at kunne producere svovlfri autodiesel med 10 ppm (partikler pr. million), som er den type dieselolie, der i dag sælges på bl.a. det danske marked.

Raffinaderikapaciteten ventes at nå op på det normale niverau i løbet af december.

BRANCHENYT
Læs også