Minus på 110 mio.

regnskab Topdanmark nedskriver værdien af investeringsporteføljen med 60 mio. kr. i tredje kvartal og med yderligere 50 mio. kr. i fjerde kvartal, altså i alt 110 mio. kr. Alligevel fastholder forsikringskoncernen sin resultatprognose for 2007 og henviser til, at nedskrivningerne modsvares af merindtjening på øvrige investeringsaktiviteter og afløbsgevinster på forsikringsdriften.

Nedskrivninger er indirekte begrundet i subprime-krisen og selv om koncernens direkte eksponering i subprimelån er begrænset. »Det er ikke fordi, vi er eksponeret direkte i subprime, men krisen bredte sig til andre typer af lån, og det fik betydning for os,« sagde administrerende direktør hos Topdanmark, Poul Almlund, til RB-Børsen i slutningen af august. Han oplyser, at Topdanmarks direkte eksponering i subprime-lån er på 41 mio. kr., hvilket er nærmest ubetydeligt i betragtning af størrelsen på koncernens samlede investeringer. Steffen Heegaard pointerer dog, at der er tale om nedskrivninger på baggrund af de aktuelle kurser på subprime-lånene, og at der endnu ikke er konstateret tab.

RB-Børsen

BRANCHENYT
Læs også