A-kasser kræver feriepengegaranti

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens kovending i sagen om modregning af feriepenge i efterløn på op imod 450 mio. kr. bliver mødt med skepsis af a-kassernes organisation, AK-Samvirke.

Selv om beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) efter et sviende nederlag i Østre Landsret har besluttet at stoppe et årelangt slagsmål om feriepenge til efterlønnere, risikerer ministeren alligevel et stort sagsanlæg fra a-kasserne.

Ministerens hurtige udtalelser om sagen på et valgmøde forleden har sået så stor tvivl om hans løfter, at a-kassernes organisation, AK-Samvirke, har besluttet at fastholde sit søgsmål mod ministeriet med krav om 40 mio. kr. Det er penge, som sagen skønnes at have kostet a-kasserne. Tvivlen går på, om ministerens løfter kun gælder den bunke på 7.000-8.000 ældre, der bevisligt har søgt om vejledning i sagen, men som enten har fået forkerte eller slet ingen råd.

Eller om løfterne gælder samtlige de godt 23.000 ældre, der sammenlagt skønnes at være blevet snydt for op imod 450 mio. kr.

Optaget af valgkamp
Ministeren var i går så optaget af valgkampen, at han ifølge sin pressechef ikke havde tid til at uddybe sine løfter. Og på grund af valget har de ministerielle embedsmænd fået mundkurv på.

Ifølge sekretariatschef i AK-Samvirke Torben D. Jensen vil sagsanlægget blive fastholdt, indtil a-kasserne på skrift har fået en garanti fra ministeren for, at hans løfter gælder samtlige efterlønnere.

En stor sejr
»Vi betragter dette som en stor sejr efter næsten to års juridiske tovtrækkerier. Men sejren vil blegne, hvis ministerens løfter kun gælder de 7.000-8.000 ældre, der reelt var omfattet af sagsanlægget i Østre Landsret. Derfor vil vi foreløbig opretholde vores sagsanlæg. Vi ved , at direktoratet hidtil har holdt de to grupper ældre skarpt adskilte i to sirlige sagsbunker,« siger Torben D. Jensen.

Fagforbundet FOA's forbundsformand, Dennis Kristensen, siger, at han efter ministerens kovending i sagen nu agter at sende en regning på 50 mio. kr. til statskassen. FOA har som det eneste fagforbund holdt sine efterlønsmedlemmer økonomisk skadesløse, og Dennis Kristensen lægger ikke skjul på, at han nu ånder lettet op.

Kompliceret sag
»Hvis ministeren havde vundet sagen, ville vi have tabt de mange penge. Nu ser alt ud til, at vi kan sende en regning til ministeren,« siger Dennis Kristensen.

Den yderst komplicerede sag tog sin begyndelsen, da Morgenavisen Jyllands-Posten i foråret 2006 kunne afdække et hul i ferieloven, der gjorde det muligt for efterlønnere at undgå modregning i deres efterløn af feriepenge fra deres sidste år på arbejdsmarkedet. Men det hul undlod både Arbejdsdirektoratet og de fleste a-kasser at informere deres medlemmer om, og her startede slagsmålet om, hvem der kunne gøres ansvarlig.

Selv om Arbejdsmarkedets Ankenævn i efteråret gav efterlønnerne medhold i, at de skulle have deres penge nu og her, anlagde beskæftigelsesministeren sag mod ankenævnet i håb om at få kendelsen omstødt.

BRANCHENYT
Læs også