DA: eIndkomst har udsigt til kaotisk start

Godt halvanden måned før statens eIndkomst-projekt skal løbe af stablen, opfordrer erhvervsorganisationer til, at Skat udskyder projektet et år.

Virksomhederne er så langt fra at være klar til det nye offentlige eIndkomst-system, at Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opfordrer skatteminister Kristian Jensen (V) til at udskyde projektet i et år.

Fra 1. januar 2008 skal alle virksomheder indberette medarbejderoplysninger via eIndkomst, som af VK-regeringen er udset til at udradere en række administrative byrder. Men situationen er lige nu, at mange virksomheder ifølge DA ikke er parate til at tage imod den nye lov om halvanden måned:

»Vores forventning er, at mange virksomheder, lønsystemudbyderne og måske endda også de offentlige lønmyndigheder ikke når at blive klar. For rigtig mange virksomheder vil det betyde, at de næste år alligevel bliver nødt til at indberette de mange oplysninger manuelt. Så for at undgå en kaotisk start på hele eIndkomst-projektet foreslår vi, at man venter et år,« siger Fini Beilin, vicedirektør i DA.

Hvis ikke Skat udskyder projektet, frygter DA-organisationerne for en gentagelse af e-faktura-sagen, som blev iværksat for to år siden. Dengang gik der ifølge organisationerne mere end seks måneder, før bl.a. alle fejl i de bagvedliggende it-systemer var rettet.

Ukendt krav
Et af problemerne er ifølge DA, at mange virksomheder i dag stadig er helt uvidende om lovkravet. De er derfor langt fra klædt på til den kommende lov, som ellers er udset til at pålægge landets virksomheder en samlet administrativ byrde på 200 mio. kr. Det store beløb opstår, fordi eIndkomst-projektet kræver, at man skal indberette månedlige oplysninger om alle ansatte. Omvendt er det hensigten, at virksomhederne på langt sigt slipper for en række af de nuværende indberetningsforpligtelser og derved opnår en samlet administrativ lettelse på de samme 200 mio. kr.

7.000 tilmeldt
Ifølge DA-organisationerne har kun 7.000 virksomheder endnu tilmeldt sig systemet. Det lave tal skyldes ifølge DA, at mange af virksomhederne ikke har haft mulighed for at teste it-systemerne endnu.

»I mange henseender vil det være en stor fordel, hvis myndighederne bruger 2008 til at sætte systemet stille og roligt i gang. Der er ingen tvivl om, at der ellers vil være fejl og mangler i systemet i den første tid,« siger Sune Jensen, projektleder i DA's største medlemsorganisation, Dansk Industri.

Også i erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen HTS er man skeptisk:

»Vi vil være sikre på, at det offentlige kan klare at få informationer fra landets 200.000 virksomheder. Vi mener, at det er langt sundere for eIndkomst-registret, at det starter langsommere op, end det er planen på nuværende tidspunkt,« siger Henrik Friis, afdelingschef i HTS.

Skat afviser kritikken af det nye system. Ifølge Mikkel Lund, pressemedarbejder i Skat, har indberetningsdelen i eIndkomst længe været klar til brug.

eIndkomst-registret var oprindeligt sat til at koste skatteborgerne 31 mio. kr. I sidste måned kom det frem, at skatteminister Kristian Jensen nu forventer, at det samlede beløb for systemet nu er steget til 159 mio. kr.


BRANCHENYT
Læs også