Ligestillingen i Danmark ringest i Norden

Kvinders ligestilling er afgørende for et lands globale konkurrenceevne.

Mange danske kvinder ser det næppe sådan, men set i internationalt perspektiv har de ikke meget at klage over, når det gælder ligestilling.

Det fremgår af det årlige ligestillingsindeks - Gender Gap Index - fra World Economic Forum.

»Sammenholder man Gender Gap Index med resultaterne i Global Competitiveness Report, der blev offentliggjort for en uge siden, er den røde tråd, at de lande, der har den højeste grad af ligestilling, hører til de lande, som har den bedste globale konkurrenceevne,« siger professor Laura Tyson, der er en af de tre ophavsmænd til Gender Gap Index.

»Ret beset kræver dette hverken en professortitel eller akademisk grad at konstatere, at jo mindre den ene halvdel af befolkning er involveret i det poliske og økonomiske liv, desto mere underminerer et land sit konkurrencepotentiale. Vi håber med Global Gender Index at rette fokus på, at ligestilling ikke kun handler om værdier, men i ligeså høj grad om samfundsøkonomi.«

Som det var tilfældet i fjor indtager Danmark en 8. plads blandt de 128 lande, der indgår i opgørelsen.

Dermed er Danmark det dårligst placerede blandt de nordiske lande, hvilket understreger, at selv om danske kvinder har en høj grad af ligestilling, er der fremdeles forbedringer at hente.

Når Danmark må se sig lavere placeret end de øvrige nordiske lande, skyldes det noget nær dumpekarakter inden for kategorien sundhed og levealder, hvor Danmark må se sig placeret som nr. 96 ud af 128 lande på grund af bl.a. en lav gennemsnitslevealder.

Ganske vist kan danske kvinder ifølge opgørelsen forvente at leve i 71 år, men sammenligner man med de fleste andre industrilande, ligger Danmark lavt placeret, hvilket i Gender Gap Index ligestilles med uforholdsmæssigt mange livsstils-relaterede sygdomme.

Da danske mænds gennemsnitslevealder ifølge opgørelsen er 69 år, kan kvinderne ikke umiddelbart klage over manglende ligestilling, og så alligevel?.?.?.

Kvinder og børn
I de fleste andre industrilande er gennemsnitslevealderen for kvinder typisk fire-fem år højere end for mænd. Når afstanden i Danmarks tilfælde er mindre, trækker det ned i karakterbogen.

På minussiden i forhold til de øvrige nordiske lande tæller også de forhold, som Danmark byder kvinder, der vælger at få børn.

Her sætter opgørelsen den danske barselsorlov med fuld løn til 18 uger, hvor den er 105 arbejdsdage i Finland, tre måneder i Island, 52 uger i Norge og 14 uger i Sverige. Billedet er givet mere nuanceret for Danmarks vedkommende, men opgørelsen anvender samme metodik i alle lande, hvorfor lokale variationer har svært ved at slå igennem.

Andre minusområder for danske kvinder er lønområdet, hvor Danmark befinder sig på en 39. plads, når det gælder ligeløn. Her må man dog konstatere, at det står endnu ringere til i de øvrige nordiske lande. Således må Sverige, som ellers indtager en samlet 1. plads, se sig placeret nede som nr. 62, mens Finland er helt nede som nr. 80, når det gælder samme løn for samme arbejde.

Det kniber ligeledes, når det gælder kvinder på ledende poster i samfundet. Her rangerer Danmark som nr. 63, hvor Sverige er bedst placerede land som nr. 36.

Gode uddannelser
Der, hvor Danmark for alvor scorer topkarakter, er inden for uddannelsesområdet.

Her er Danmark ganske enkelt verdens bedste, når det gælder kvindernes position i både folkeskolen, gymnasieskolen og på de videregående uddannelser.

Når alt dette er sagt, konstaterer forfatterne bag Gender Gap Index, at der er lang vej igen, før der er ægte ligestilling imellem kvinder og mænd.

Sverige når som højeste placerede land kun op på 81,46 procents ligestilling ud fra de parametre, som Gender Gap Index måler på. Værst ser det ud i Yemen, hvor ligestillingen er nede på blot 45 pct.

Siden det første Gender Gap Index i 2000 har Danmark forbedret sig.

Dengang var ligestillingsprocenten 70,07. Den foreløbige kulmination kom i 2005 med 77,09 pct., hvorfor dette års ligestillingsprocent på 75,19 pct. reelt betegner et mindre tilbageskridt, selv om det ikke ændrer Danmarks position på den globale rangliste.

louiedk@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også