Forsigtige vismænd

De tyske virksomheder har en mindre tilbagegang i ordreindgangen, formentlig som følge af høje oliepriser og euroens høje kurs i forhold til dollaren, og ud fra disse forhold er de økonomiske vismænd forsigtige med hensyn til næste års økonomiske udvikling i Tyskland.

Rammebetingelserne gør, at vismændene forventer en mærkbar afkøling af konjunkturudviklingen næste år. Ifølge rapporten ventes det tyske bruttonationalprodukt kun at stige med 1,9 pct. næste år. Vurderingen ligger under både regeringens egen prognose på 2,0 pct. og de førende tyske økonomiske tænketanke, forskningsinstitutterne, 2,2 pct. For indeværende år forventer vismændene en vækst på 2,7 pct.

Vismændene er særdeles positive med hensyn til beskæftigelsen, der skønnes at øges mere end i tidligere opgangsperioder.

I år ventes arbejdsløsheden at falde med gennemsnitligt 700.000 til 3,78 mio. arbejdsløse. I 2008 anslås arbejdsløsheden at falde til 3,5 mio. Antallet af erhvervsaktive ventes i år at stige til 39,8 mio. og i 2008 til over 40 mio.

kent

BRANCHENYT
Læs også