Ok med mobilgebyr

Det er helt i orden, at et mobilselskab opkræver 50 kr. i gebyr for at overføre 40,37 kr. til en mobilkonto.

»Da gebyret på 50 kr. efter Teleankenævnets vurdering ikke kan anses for at være urimeligt i forhold til de merudgifter, som indklagede har i forbindelse med at overføre allerede indbetalte betalinger efter udløb af gyldighedsperiode, finder nævnet ikke, at der er tale om et urimeligt aftalevilkår,« fastslår Teleankenævnet i den principielle afgørelse, som vil danne præcedens på området.

I den konkrete sag har en kunde klaget til ankenævnet, fordi CBB Mobil har krævet 50 kr. for at aktivere et mobilnummer, efter at kundeaftalen var udløbet.

Da brugen af nummeret ophørte, var der 40,37 kr. tilbage på kontoen. Da kunden på ny indbetalte penge på samme konto, blev nummer igen aktivt. I den forbindelse overførte CBB restbeløbet på 40,37 kr. fra det tidligere kundeforhold, men på grund af gebyret kom det samlet set til at koste 9,63 kr.

mist

BRANCHENYT
Læs også