SAS nægter at tale om Dash 8-havarierne

Hvor SAS-koncernen lovede »åbenhed og ærlighed« efter de to første havarier, har koncernledelsen nu lukket for informationsstrømmen og vil ikke fortælle om det tredje havari.

SAS-mekanikere handlede i strid med ”godkendte procedurer”, da de tog en reservedel beregnet til næsehjulet og satte den på det højre landingshjul, mener flyproducenten Bombardier.

Under udskiftningen ombyttede mekanikerne to tilslutningsstudser, og det var tilsyneladende årsagen til havariet i Kastrup den 27. oktober, fremgår det af Havarikommissionens foreløbige redegørelse.

»Med hjælp fra producenten Bombardier er det fremstillet i medierne som om, fejlen er vores. Jeg vil gerne poientere, at intet er afgjort endnu,« siger SAS' koncernchef Mats Jansson.

»Jeg bliver lidt forundret over, at vores næststørste leverandør går ud og agerer sådan i medierne omkring et havari, som endnu ikke er opklaret. Jeg er vældig forundret over, at Bombardier udpeger en af deres kunder som skyldig,« siger han.

Men hvor SAS gerne oplyste detaljer ved de to første havarier - som angiveligt skyldes fejl hos Bombardier - nægter SAS at fortælle om, hvad mekanikerne foretog sig på SAS' flyværksted, der angiveligt var med til at forårsage havariet.

Få minutter
Ved præsentationen af SAS-koncernens kvartalsregnskab torsdag brugte koncernchef Mats Jansson kun få minutter på at tale om årets tre dramatiske havarier, som bragte mere end 200 passagerer i fare, men foretrak at bruge tiden på at fortælle om ændringer af SAS' virksomhedskultur, nye fly, brugervenlige sms-tjenester på flyet og bedre flymad.

»Vi har konsekvent forbedret menuerne om bord, vi har en bedre kvalitet i maden - og vinen. Vi har skiftet leverandører og kan se, at vi nu sælger mere mad på economyclass. Min pointe er, at vi er bedre, end vores rygte. Vi har et bedre produkt, end mange tror. Jeg rejser med mange konkurrenter, og vi står vældig godt i sammenligningen,« uddybede Mats Jansson efter præsentationen af forbedringerne af flymenuerne.

Men han ønskede ikke at uddybe forløbet omkring det seneste havari. En intern SAS-undersøgelse har allerede klarlagt, at de faktiske forhold fandt sted før havariet.

Oplysninger fra flyets logbog og arbejdssedler fra værkstedet er blevet indsamlet og indgår både i den interne SAS-undersøgelse og er nu også udleveret til havarikommissionen.

Tæt til kroppen
Men de oplysninger holder SAS tæt til kroppen:

»Det er et internt arbejde, som pågår. Vi ønsker at overlade konklusionerne til havarikommissionen,« siger Mats Jansson.

Flyproducenten Bombardier anklager SAS for ikke at have fulgt den officielle procedure ved udskiftning af en reservedel ved højre landingshjul. I stedet tog SAS en reservedel beregnet til næsehjulet og ændrede den, så den passede. SAS har en tyk vedligeholdelsesmanual, hvor det klart fremgår, om den procedure er korrekt eller ej.

Men SAS vil ikke udlevere papirer fra manualen, som kunne dokumentere, at SAS fulgte procedurerne.

»Nej, de dokumenter udleverer vi ikke. Vi overlader til Havarikommissionen at drage konklusioner,« siger Mats Jansson.

Til gengæld var koncernchefen stærkt forundret over, at Bombardier havde frikendt sig selv.

»Den sag vil vi afgjort tage op med Bombardier. Jeg forventer, at man ikke går ud og udpeger en af sine egne kunder som den skyldige,« siger Mats Jansson.

max.stougaard@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også