Bernanke spår langsom vækst

Federal Reserve lover at reagere, hvis verdens største økonomi glider ned i recession, men der er ingen antydning af ny rentesænkning allerede på næste møde den 11. december.

Den amerikanske økonomi står ifølge Nationalbankdirektør Ben Bernanke over for en betydelig opbremsning i de kommende måneder, og der er ikke udsigt til nogen virkelig forbedring, inden man kommer langt ind i 2008.

Den pessimistiske vurdering fra Federal Reserves 53-årige chef blev torsdag fremlagt for medlemmerne af Kongressens økonomiske udvalg, der modtog den med betydelig skepsis. Flere medlemmer gjorde det klart, at de ønskede mere dramatiske indgreb fra banken, skønt den i løbet af de seneste to måneder har sænket sin vigtigste rentesats fra 5,25 til 4,50 pct.

I den forkerte retning
Holdningen blev sammenfattet af den demokratiske New York senator Charles Schumer, der hævdede, at USA nu står i en alvorlig økonomisk krise:

»Jeg er ikke overrasket over, at eksperter som deres forgænger Alan Greenspan advarer mod en truende recession. Jeg er også selv begyndt at frygte den.«

Bernanke nøjedes med at love, at Federal Reserve vil følge statistikkerne meget nøje og er parat til at reagere for at sikre både stabil vækst og lav inflation i en situation, hvor den dyre olie og den billige dollar, der gør importvarer dyrere, kan føre til højere priser.

Hermed gjorde nationalbankdirektøren det klart, at han ikke udelukker endnu en rentesænkning.

Bernanke kom dog ikke med nogen antydning af, om den skulle komme allerede på bestyrelsens næste møde den 11. december.

Situationen er heller ikke så alvorlig, at Federal Reserve chefen føler sig tvunget til at reagere på egen hånd, som Greenspan gjorde det en enkelt gang.

At udviklingen i verdens største økonomi går i den forkerte retning, er direktør Bernanke ikke i tvivl om. Efter et væksttempo på 3,9 pct. i fjerde kvartal, venter han en mærkbar afmatning i indeværende kvartal.

Bernanke skal afveje ønsket om at holde liv i det nu seks år lange økonomiske opsving med faren for ødelæggende prisstigninger. Han skal samtidig forsøge at begrænse virkningerne af den internationale kreditkrise og forhindre, at den amerikanske valuta ryger ud i et frit fald.

Mod ny bundrekord
Problemerne blev understreget af reaktionerne på det internationale finansmarked.

Bernanke havde næppe afsluttet sine pessimistiske vurderinger, før aktiekurserne oplevede et nyt dyk, og dollaren skred mod endnu en bundrekord.

En flugt til statsobligationer, hvor renten på en 10-årig obligation nu blot er en anelse over 4,25 pct., udtrykte markedets forventninger om, at flere rentesænkninger bliver uundgåelige.

Flere uafhængige økonomer anerkender, at Bernankes situation langt fra er misundelsesværdig. Hvis oliepriserne var steget mere moderat, og dollaren havde holdt blot noget af sin styrke, ville renten ifølge mange eksperter allerede være blevet sænket væsentligt mere.

Nationalbankdirektøren antydede selv denne sammenhæng med en bemærkning om, at der var fare for et betydeligt inflationspres fra olieprisen og andre råvarer og fra den svagere dollar.

Det kunne ikke kun føre til øget inflation på kort sigt, men det skabte også fare for mere langvarig inflation, hvis det skabte forventninger om, at økonomien nu ville blive præget af højere priser.

En særlig trussel
Den internationale kreditkrise har haft ubehagelige konsekvenser, skønt de fleste amerikanske virksomheder synes at have relativt god adgang til lånemarkedet. For mange private er det derimod blevet vanskeligere at finansiere alt fra køleskabe til nye huse. Her er det svage boligmarked en særlig trussel.

Ifølge Bernanke vil 450.000 amerikanske husejere hvert kvartal være tvunget til at omlægge deres lån med variabel rente til dyrere fastforrentede lån.

En kraftig stigning i tvangsauktioner kan svække det allerede kriseplagede boligmarked og muligvis også den bredere økonomi, lød det advarende fra nationalbankdirektøren.

Bernanke indrømmede også, at der er en fare for, at de højere oliepriser og de faldende huspriser får forbrugerne til at føle sig fattigere, så de skære ned netop som detailhandelen går ind i sin vigtigste sæson.

Denne advarsel kom samtidig med, at opgørelser fra de største detailhandelskæder viste mindre fremgang end forudsagt. En usædvanlig varm oktober blev brugt som en undskyldning, men tendensen betragtes som foruroligende i et land, hvor privatforbruget er 70 pct. af den samlede økonomi.

klaus.justsen@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også