Arbejdsløshed dræbende for mænd helbred

Arbejdsløse mænd har markant større risiko for at dø end jævnaldrende mænd, der har et job. Derimod har det næsten ingen øget effekt på dødeligheden, hvis kvinder er arbejdsløse.

Det kan være farligt for helbredet at stå uden for arbejdsmarkedet i længere tid. Yngre mænd, der er arbejdsløse i længere tid, er særligt udsatte for at dø tidligere end forventet, mens det står knapt så slemt til for ældre mænd.

For kvinderne er der kun en ganske lille øget dødelighed forbundet med arbejdsløshed.

Af de mænd, der var arbejdsløse i mere end 20 pct. af tiden i 1990 og 1991, døde 300 hvert år tidligere end forventet frem til 2004. Det viser foreløbige forskningsresultater foretaget af Handelshøjskolen i Aarhus og Anvendt Kommunal Forskning, AKF.

Det svarer til, at overdødeligheden for mænd i alderen 30-39 år var 55 pct. i perioden.

»Det er bemærkelsesværdigt, at arbejdsløshed næsten ikke påvirker kvinder, mens det påvirker mænd betydeligt og særligt yngre mænd,« fremhæver ph. d. studerende og økonom Henrik Lindegaard Andersen, der står bag undersøgelsen.

Ifølge professor i epidemiologi på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet Elsebeth Lynge er det imidlertid vanskeligt at kortlægge den eksakte sammenhæng mellem dødelighed og arbejdsløshed.

Svært at kortlægge
»Tidligere lignende og internationale undersøgelser viser samstemmende, at arbejdsløse har en forhøjet dødelighed. Men det er svært at kortlægge, om man bliver syg af at blive arbejdsløs eller om de, der bliver arbejdsløse, i forvejen har et skrøbeligere helbred. Årsagssammenhængen kan gå begge veje,« forklarer hun.

Professor i epidemiologi på Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet dr. med. Kaare Christensen forklarer, at kvinder generelt klarer sig bedre i modgang end mænd.

»Kvinder er bedre end mænd til at håndtere tab gennem hele livet - hvad enten det drejer sig om job, ægtefælle eller færdigheder. De er bedre til at opretholde en hverdag. Det tager hårdere på mænd,« siger han.

Alligevel finder han det bemærkelsesværdigt, at overdødeligheden blandt arbejdsløse kvinder tilsyneladende er tæt på ikke-eksisterende i undersøgelsen.

Kvinder klarer sig
»Det er flot, at gruppen af arbejdsløse kvinder kan håndtere situationen. Men det kan hænge sammen med, at mænd oftere har en større del af deres identitet parkeret i deres erhverv sammenlignet med kvinder,« siger han.

Samme opfattelse har områdechef ved Psykiatrifonden, cand.psych. Majken Blom Søefeldt.

»Mænd har en større sårbarhed over for de negative konsekvenser af arbejdsløsheden. Mænds selvbillede lider større skade ved arbejdsløshed, end kvinders gør, fordi mænd typisk føler sig mere utilstrækkelige - og som fiaskoer i rollen som primære forsørgere,« siger hun og påpeger, at det er vanskeligere for mænd end for kvinder pludseligt at miste status.

Majken Blom Søefeldt fremhæver også, at mange mennesker har større risiko for at udvikle depression under arbejdsløshed - hos mænd fører det oftere til selvmord end hos kvinder.

»Mænd er i større risiko for at blive ramt af social deroute end kvinder, når de mister deres arbejde,« siger hun.

henrik.skov@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også