Lyt til revisoren

Jeg har med interesse læst artiklen "Fra personligt drevet virksomhed til selskab"i brevkassen den 20. oktober 2007.

Kort fortalt er jeg kompagnon i en almen lægepraksis, drevet som delepraksis; d.v.s. vi er fire læger om at dele fire ydernumre.

Såvel den personligt ejede klinikbygning incl. alle aktiver og passiver som selve praksis er placeret i virksomhedsskatteordningen. Klinikbygningen er ikke afskrivningsberettiget.

På det nylige årlige møde med vores bankrådgiver blev vi foreslået at omdanne klinikbygningen til et anpartsselskab. En sådan omdannelse vil efter bankens oplysninger til os gøre det muligt at hæve et eventuelt overskud (: friværdi) til beskatning med virksomhedsskatteprocenten, pt. 28 pct.

Det viser sig, at der er delte meninger om den konstruktion. Vores revisor har direkte frarådet os at foretage omdannelsen.

Derfor dette læserbrev med håb om, at De vil påtage Dem rollen som overdommer; udover almen praksis må der være en del virksomheder, for hvilke ovennævnte overvejelse er relevant.

TB

Jeg forstår Deres brev således, at bankens forslag går ud på at indskyde ejendommen (klinikbygningen), men ikke selve virksomheden (lægepraksisen), i ét selskab. Tanken er dernæst, at selskabet herefter skal udleje ejendommen til Dem og Deres fire kollegaer, idet lægepraksisen fortsat skal drives fra ejendommen.

Selskabets indtægter fra udlejning af ejendommen kan herefter udloddes til aktionærerne. Udlodningen vil hos den enkelte aktionær i selskabet blive beskattet med 28 pct. af de første 45.500 kr. (2007) og 43 pct. af resten. Men det må præciseres, at der forud herfor er sket beskatning af lejeindtægten i selskabet.

Der er ikke muligt at give et entydigt svar på, om et indskud af ejendommen i selskabet vil være fordelagtigt for Dem og Deres kollegaer.

Flere faktorer
Der indgår flere faktorer i disse overvejelser. På kortere sigt kan peges på hensynet til, om der er en skattemæssig besparelse forbundet med at placere ejendommen i selskabet, som fremhævet af Deres bank. Om der vil kunne opnås en løbende skattemæssig fordel, vil jeg anbefale Dem at lade Deres revisor vurdere.

Blandt andre hensyn kan nævnes den såkaldte genanbringelsesregel. Hvis De og Deres kollegaer om et par år beslutter at sælge ejendommen og købe en anden, kan dette ske uden beskatning nu og her, hvis ejendommen ikke ejes af et selskab. Skattebyrden overføres så at sige til den nye ejendom. Dette kan De ikke gøre, hvis ejendommen ligger i et selskab. Omvendt hvis De ophører med Deres virksomhed. Så er det lettere og billigere at sælge en post aktier (indeholdende en fast ejendom) end at sælge selve ejendommen.

Mit umiddelbare råd er nok, at De bør lytte til Deres revisor, da han formentlig har inddraget en lang række andre forhold end Deres bankrådgiver.

Hvis De og Deres kollegaer beslutter at gå videre med bankens forslag - og altså indskyde ejendommen i et selskab - vil jeg anbefale Dem at indhente et bindende svar på, om skattemyndighederne kan acceptere den valgte konstruktion, der ikke er helt sædvanlig...

Læs også