Rotterede uden dækning

Rotteangreb på loft, i skabe og under gulvene gav ingen erstatning til den nye ejer af huset.

Familien skulle realisere det gode liv i et nedlagt landbrug. Men drømmen brast, da huset viste sig invaderet af rotter. Trods skaderne var der ikke noget at hente fra ejerskifteforsikringen.

Og Dansk Boligforsikrings afvisning af kravet fra familien var o.k., har Ankenævnet for Forsikring netop fastslået i en kendelse. For familien accepterede undervejs i sagen forsikringsselskabets kulancetilbud på 6.000 kr. Og så er der ikke mere at komme efter.

Familien overtog ejendommen 1. januar 2006 på baggrund af en tilstandsrapport, der ikke nævnte rotteangrebet med et eneste ord.

Allerede den 9. januar anmeldte familiefaderen, at der var rotter i huset både under gulvet, på lofter og i etageadskillelsen. Samtidig kunne har se huller i fodlister, gange og reder samt ekskrementer i isolering, på gulve og i skunken.

Isoleringen skulle pilles ned
Dansk Boligforsikring sendte sin eksterne besigtigelseskonsulent på visit. Han bekræftede rotteangrebet og anbefalede, at isolering i skunke og lofter blev pillet ned for at fjerne lugt- og bakteriegener.

Derpå lod forsikringsselskabet ejendommen besigtige af en arkitekt, der konstaterede, at isoleringsværdien af det berørte isoleringsmateriale var nedsat med 10-15 pct.

Endelig i april 2006 overdrog forsikringsselskabet sagen til sin advokat, der meddelte ejeren af rottereden, at han ikke kunne få erstatning for manglende isolering af ejendommen.

Totalskade


Manden fortalte, at sagen drejede sig om rotteangreb ikke om manglende isolering, og at han ved begge besigtigelser havde fået at vide, at regningen formentlig beløb sig til over 600.000 kr., så selskabet ville vurdere, om det var en totalskade.

Så gennemgik Dansk Boligforsikring sagen igen og tilbød nu pr. kulance 6.000 kr., fordi sagen efterhånden var trukket så længe ud.

»På den baggrund er selskabet indstillet på pr. kulance at dække rimelige advokatomkostninger op til maksimalt 6.000 kr. inkl. moms, således at Deres klient uden omkostninger kan søge rådgivning vedrørende selskabets afgørelse,« skrev forsikringsselskabet.

Familien tog via sin advokat imod tilbuddet i maj 2006, men i oktober 2006 indbragte man alligevel sagen for ankenævnet med begrundelsen:

»Vi har et hus, som efter vores mening er meget ødelagt af rotter, og det var der ikke nævnt noget om i tilstandsrapporten.«

Bindende beslutning
Manden forklarer videre:

»Grunden til, at jeg først klager nu, er, at jeg har simpelthen ikke haft overskud til det før. Jeg har kone og to små børn plus et ødelagt hus at renovere, så jeg har haft nok at se til. Grunden til, at vi modtog de 6.000 kr., var, at det var svært at se sig ud af den situation, vi var havnet i, og alle penge var meget velkomne, men det skulle vi ikke have gjort.«

Og nej, det skulle familien ikke.

Ankenævnet tager slet ikke stilling til, om rotteplagen burde havde været dækket af forsikringsselskabet, men konstaterer blot:

»Klageren har under repræsentation af advokat accepteret, at sagen kan afsluttes med udbetaling af 6.000 kr. i advokatomkostninger. Nævnet finder, at denne beslutning er bindende for klageren, og nævnet har derfor ikke fundet anledning til at vurdere, om forholdet udgør en dækningsberettigende skade.«

Dermed er sagen slut for alle - undtaget for familien, der kæmper mod rotterne.

Læs også