Plus på fem mia. kr.

økonomi I september var der et overskud på 5,0 mia. kr. på betalingsbalancens løbende poster, oplyser Danmarks Statistik. Der var ventet et overskud på 4,5 mia. kr.

Varer og tjenester gav et samlet overskud på 6,7 mia. kr. Heraf udgjorde varer 2,1 mia. kr., mens tjenester udgjorde 4,6 mia. kr. fremgår det af statistikken. De løbende overførsler gav et underskud på 1,7 mia. kr., mens der på løn- og formueindkomst var et underskud på 0,1 mia. kr.

I årets tredje kvartal løber overskuddet på betalingsbalancen op i 13,9 mia. kr. sammenlignet med et overskud på 20,3 mia. kr. i samme kvartal sidste år. Og for årets første ni måneder er overskuddet mere end halveret fra 37,8 mia. kr. til 16,3 mia. kr.

Statistikken for september indeholder i øvrigt en nedjustering af overskuddet i årets første otte måneder på 2,7 mia. kr.

Overskuddet på handelsbalancen blev på 2,7 mia. kr. i september eller 1,8 mia. kr. mere end måneden før. Der var ventet et overskud på 2,5 mia. kr.

Eksporten af varer steg 5,0 pct. fra august til september, mens importen steg 1,1 pct. Det var især eksporten af industriprodukter og brændselsstoffer, som steg i september, fremgår det.

RB-Børsen

Læs også