Rekordstigninger skaber ubalance

Udviklingen på de finansielle markeder er gået i mange retninger i år med både kraftige stigninger i visse markeder og betydelige fald i andre. Det giver anledning til at se porteføljen efter i sømmene.

Læs mere om investeringsforeninger på www.jp.morningstar.dkKinesiske aktier er skudt i vejret som rene kursraketter hele året. Selv da de globale aktiemarkeder dykkede mærkbart i juli og august, fik de kinesiske aktier kun en midlertidig ridse i lakken - for derefter at buldre ufortrødent opad og slå nye rekorder.

Stadigt flere er begyndt at tale om boblelignende tilstande i kinesiske aktier, mens andre tror på fortsatte stigninger på grund af en enorm efterspørgsel efter kinesiske aktier, ikke mindst fra kineserne selv, som gradvist får adgang til aktierne, der handles på Hong Kong-børsen. Det er typisk disse aktier, udenlandske investorer har adgang til, når de køber kinesiske aktier.

Flere selskaber er både noteret på den indenlandske børs og på Hong Kong-børsen, og skønt kurserne er steget med raketfart i Hong Kong, er de fortsat væsentligt billigere end på det rødglødende indenlandske marked, og det er en forskel, som over tid bør udligne sig, enten gennem fald på det indenlandske marked eller gennem fortsatte stigninger i Hong Kong-aktierne. Der bliver ligeledes spekuleret i, at aktiemarkedet holder skansen frem mod De Olympiske Lege i 2008. Risikoen for kraftige fald er imidlertid stor, og når markedet for alvor vender, vil sælgerne formentlig stå på nakken af hinanden.

I ugens løb er der atter kommet fokus på, at subprime- krisen endnu ikke er overstået, og det har atter pustet negativt til de globale markeder, som har været noget svingende i ugens løb. Ikke mindst kinesiske aktier er faldet en del tilbage, men de udgør fortsat det mest stigende marked i år med et afkast på over 70 pct. i eksempelvis Jyske Invest Kinesiske Aktier.

Men der har også været kul under kedlen i Tyrkiet, og på det seneste er Indien kommet i vælten, og andre dele af fjernøsten har ligeledes givet høje afkast. Også Latinamerika er blandt højdespringerne i år med afkast i omegnen af 35 pct.

Har man mere traditionelle aktier i porteføljen i form af brede globale aktiefonde, har afkastet været mere beskedent. Nogle har dog leveret tocifrede afkast, men i snit har de globale fonde kun givet 4,7 pct. En anelse bedre ser det ud for europæiske aktiefonde. Derimod ligger de fleste fonde med amerikanske aktier med negative afkast for året, hvilket for stort set alles vedkommende kan tilskrives den fortsat faldende dollar, som lukker luften ud af en ellers fornuftig udvikling i de amerikanske aktier. Helt slemt ser det ud for de japanske aktier, som i gennemsnit er faldet med 12,1 pct. alene i år.

Billedet på obligationsmarkedet følger samme tendens. Højrisikable obligationer fra emerging markets er blandt højdespringerne inden for obligationer med afkast op mod 8 pct. i år, mens udviklingen i danske obligationsfonde har været beskeden. For de lange danske obligationers vedkommende er det blevet til et snit på bare 1,5 pct., og det dækker over både højere afkast, men også over fonde, som har givet et reelt tab i år. De korte danske obligationer har klaret sig lidt bedre med et snit på 2,6 pct., og her har alle fondene givet et positivt afkast.

De dramatiske bevægelser i de finansielle markeder kan være med til at forrykke balancen i investorernes porteføljer. Har man således investeret i både Kina og Japan, vil den indbyrdes vægt have ændret sig ret markant, idet de kinesiske aktier nærmer sig en fordobling i år, mens japanske aktier samtidig er faldet i værdi, og obligationerne ligger fladt. Havde man ved årets start 10 pct. i Kina, vil man således alt andet lige have en vægt på næsten 16 pct. i dag. Og på samme vis vil den relative vægt i japanske aktier være faldet.

Alt afhængig af, hvilken sammensætning ens portefølje har, kan udviklingen i år have bragt porteføljen mere eller mindre ud af balance. Har man ikke set på porteføljens fordeling i flere år, kan der være sket endog store forskydninger, idet aktier fra emerging markets er steget ganske kraftigt flere år i træk, eksempelvis var kinesiske aktier ligeledes blandt de meste stigende sidste år.

Du kan nemt og hurtigt få et overblik over dine investeringer ved at oprette din portefølje på jp.morningstar.dk og lave en såkaldt X-Ray af din samlede portefølje. På et øjeblik får du det fulde overblik over, hvordan porteføljen er fordelt på regioner, sektorer og investeringsstil. Ydermere er det muligt at se, hvor meget den enkelte fond bidrager med til det samlede regnskab, så du effektivt kan genskabe den balance, der passer til din personlige risikoprofil.

Alt afhængig af hvilken sammensætning ens portefølje har, kan udviklingen i år have bragt porteføljen mere eller mindre ud af balance.

BRANCHENYT
Læs også