Storentreprenør i sit livs form

Entreprenørvirksomheden Per Aarsleff har gennemgået en voldsom udvikling fra en begyndelse som lille jysk pioner til en international aktør på vej mod sit bedste resultat nogensinde.

Hos Per Aarsleff har man i selskabets 60-årige historie fokuseret på en stabil og styret vækst. Fornuftig omtanke og evnen til at reagere konstruktivt på skiftende, udefrakommende udfordringer har været en afgørende tilbagevendende bedrift i entreprenørvirksomhedens historie. Fra de barske pionerdage i brunkulslejrene på den jyske hede er Aarsleff vokset til en virksomhed, der kan være med, hvor entreprenørprojekter af internationalt format virkeliggøres. Selskabet opererer internationalt gennem en række datterselskaber, men henter stadig størstedelen af sin omsætning på det danske marked.

Per Aarsleff A/S driver entreprenør- og ingeniørvirksomhed med udgangspunkt i tre afdelinger. Anlægsafdelingen er koncernens frontløber og står for 60 pct. af den samlede omsætning. Arbejdet med bygning af veje, jernbaner, tunneller, lufthavnsanlæg samt ledninger foregår præcist og punktligt ud fra selskabets vision om at være både pålidelig og omhyggelig. Herudover anser afdelingen sig som specialister inden for vandbygningsarbejder, og med datterselskaberne Dan Jord, Petri & Haugsted og Wicotec er der tale om en forretningsafdeling med mange muligheder og varierede kompetencer.

Den næststørste afdeling, Fundering, fremstiller og funderer præfabrikerede betonpæle, etablerer byggegruber og installerer spunsjern. Afdelingen kan bryste sig af en ganske imponerende overskudsgrad på 10 pct., og trods en relativt lav omsætning bidrager afdelingen med den største indtjening.

Den sidste af koncernens tre afdelinger, Rørteknik, har trods det knap så eksotiske forretningsområde, renovering af rørledninger - herunder kloakrenovation - en ganske fascinerende forretningsgang. Afdelingen benytter opgravningsfrie metoder, de såkaldte No-Dig, hvor en strømpe indsættes i det pågældende rør og renoverer indefra. Afdelingen arbejder i det meste af verden, enten fra Danmark, gennem datterselskaber i Norden, Polen, Rusland og Letland eller gennem associerede selskaber i Tyskland, Storbritannien og Italien.

Stifterens strategi
Koncernen har som helhed nøje fulgt stifter Per Aarsleffs valgte strategi med at specialisere sig i opgaver, som andre entreprenører er gået uden om, og som der alligevel har vist sig at være et betragteligt marked for. Per Aarsleff har selv beskrevet virksomhedens strategi: »Om det nu har været brændsel, kloakker eller huller i jorden, har vi altid specialiseret os i noget, der var tilpas svært til, at andre ikke gad, og som samtidig var konjunkturstabilt i den store husholdning. Besværlige enkeltopgaver, der siden er endt som specialiteter. Samtidig har vi altid forsøgt at holde vores maskiner fuldt beskæftiget og skræddersyet til de særlige formål.«

I forretningssegmenterne Anlæg og Fundering har der i 2007 været betydelig fremgang, men forretningssegmentet Rørteknik, der beskæftiger sig med renovering af rørledning og kloaker, har vist resultater under det forventede. Rørteknik har mærket konsekvenserne af kommunesammenlægningerne i forbindelse med kommunalreformen. Siden reformen trådte i kræft ved årsskiftet, har kommunernes stramme budgetter resulteret i en tilbageholdenhed, der kommer til udtryk i form af færre ordrer, hvilket har sat sine negative spor på kloakrenoveringsområdet hos Aarsleff. Segmentresultatet, der udgjorde godt 10 pct. af koncernens resultat, blev 14 mio. kr. mod 42 mio. kr. sidste regnskabsår, hvilket var lavere end forventet. Hos Per Aarsleff havde ledelsen ventet, at kommunerne i løbet af regnskabsåret ville vende tilbage til et mere normalt niveau for kloakrenoveringsopgaver. Men dette har endnu ikke været tilfældet. Som resultat heraf venter Aarsleff, at det lave aktivitetsniveau i den kommunale sektor vil påvirke aktivitetsniveauet i afdelingen for Rørteknik resten af regnskabsåret.

Denne tilbagegang kan imidlertid ikke ændre på det faktum, at 2007 er og bliver et fantastisk år for entreprenørvirksomheden uden store armbevægelser. Per Aarsleff er godt på vej mod et resultat før skat på den rigtige side af 170 mio. kr. - det bedste i koncernens 60-årige historie. Det skyldes ikke mindst en markant fremgang i den store anlægsafdeling, hvor den massive omsætning i modsætning til sidste år har udmøntet sig i et stærkt resultat. Denne forbedring er sket på baggrund af bedre intern planlægning, hvilket har kureret de problemer, der tidligere har været med at overholde tidsfrister samt dårlig planlægning. Det har ligeledes betydet færre forsinkelser. Ledelsen venter en forbedring i resultatet før skat på 60 pct. i indeværende regnskabsår.

BRANCHENYT
Læs også