Kvinder investerer med forsigtighed

Mænd er mere villige til at løbe en risiko end kvinder, når de investerer, og det sikrer mænd et bedre afkast.

Kvinder investerer med væsentlig større forsigtighed end mænd på de finansielle markeder.

Deres appetit efter aktier er mindre, og kvinder lægger i større grad vægt på at minimere risikoen, hvorimod mænd er villige til at skrue op for den, hvis det kan give et højere afkast.

Det viser en ny svensk undersøgelse udarbejdet af Fondbolagens Förening, som er den svenske pendant til den danske brancheforening for investeringsforeninger, IFR.

»Mænd er i betydelig større udstrækning villige til at tage risici i deres opsparing, mens majoriteten af kvinderne anser et låg på risikoen som vigtigst,« konkluderer den svenske undersøgelse.

Den samme tendens gør sig ifølge IFR gældende i Danmark, men faktisk burde kvinder være mest risikovillige, påpeger investeringsforeningerne.

Ringere afkast
»Kvinder lever længere og har dermed en længere investeringshorisont. Derfor burde de have den største aktieandel, fordi aktier på langt sigt giver et bedre afkast end obligationer,« siger Carsten Koch, formand for IFR og direktør i investeringsforeningen Danske Invest.

Den beskedne risikovillighed betyder, at kvinder tjener mindre på deres investeringer end mænd.

»På langt sigt giver aktier det bedste afkast, og derfor tjener mænd mest. Der sker en skævvridning, for der er ikke noget, der indikerer, at kvinder har en kortere investeringshorisont end mænd,« siger Carsten Koch.

Han møder tusindvis af investorer på talrige medlemsmøder, som Danske Invest holder rundt omkring i landet.

Mænd er til aktier
»Kvinder er tydeligvis mindre fortrolige med at investere end mænd. Der findes kvinder, som bare kører derudad med aktier, men de udgør en lille gruppe,« siger Carsten Koch.

Ifølge den svenske undersøgelse er mere end hver anden mand villig til at øge risikoen for at opnå et højere afkast. Det gør sig kun gældende for lidt mere end hver tredje kvinde.

Mænd investerer da også mere i aktier og investeringsforeninger med aktier end kvinder, og de mest risikobetonede afdelinger med aktier fra nye markeder som Indien, Kina og Østeuropa er mest populære blandt mænd.

Mænd har placeret 20 pct. af aktieformuen i den slags afdelinger, mens kvinders andel udgør 12 pct.

»Jeg tror ikke, at kvinder er mindre dristige, men de er måske mindre interesserede i området. Vi ved, at manglende interesse og mangel på information og viden betyder, at man mere går over i obligationer,« siger Carsten Koch.

Den svenske undersøgelse fastslår, at bankens personale spiller en vigtig rolle, både når mænd og kvinder investerer formuen.

»Kvinder vælger i højere grad end mænd investeringsforeninger på baggrund af anbefalinger fra personale i banken og fra bekendte, mens mænd oftere træffer beslutninger ud fra aviser og foreningernes hjemmesider. Men for både mænd og kvinder er den hyppigste årsag til at vælge en afdeling, at bankens personale har anbefalet den,« påpeger Fondbolagens Förening.

kristoffer.brahm@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også