Erhvervsuddannelser skal være mere trendy

Med nye og mere moderne navne på linje-indgangene til de 121 forskellige tekniske erhvervsuddannelser forsøger Undervisningsministeriet at trække flere unge over i håndværksfagene.

Går du på ”Fra jord til bord” eller går du på ”Dyr, planter og natur”?

Nogle vil måske mene, at forskellen på de to navne er minimal. Ikke desto mindre laver Undervisningsministeriet nu navnene på de forskellige indgange til erhvervsuddannelserne om. Indgangene til erhvervsuddannelserne skal med nye navne være ekstra appellerende over for de unge folkeskoleelever, som i dag ofte har svært ved at gennemskue valget af uddannelse på erhvervsskolerne.

Antallet af faglærte medarbejdere er dalende i den samlede danske arbejdsstyrke, og derfor glæder man sig i bl.a. arbejdsgiverforeningen Dansk Byggeri over ændringerne.

»De nye indgange vil gøre det nemmere at sælge uddannelserne til de unge i folkeskolen. De nye navne på uddannelseslinjerne gør det samtidig lettere for de unge at se, hvad det er for et fagområde, de vælger en uddannelse indenfor. De nye navne giver de unge et bedre billede af deres fremtidige job,« siger Louise Pihl, afdelingschef i Dansk Byggeri.

Flere indgange
Ud over de nye navne øges antallet af indgangslinjer til erhvervsuddannelserne fra de nuværende 9 til 12. Hver indgang fører ind til et grundforløb for en række beslægtede uddannelser, og i fremtiden vil det blive nemmere for de unge på erhvervsuddannelserne at fortryde deres første uddannelsesvalg. De unge får nemlig med den nye erhvervsuddannelseslov mulighed for at gå på tværs af uddannelserne inden for de enkelte indgange, hvis de finder ud af, at de i første omgang er kommet på den forkerte hylde.

»Dermed forventer vi også, at flere unge på erhvervsuddannelserne i fremtiden vil gennemføre uddannelsen. De nye indgange skal også gøre det nemmere at få lært de unge praktisk faglige kompetencer fra begyndelsen af deres uddannelsesforløb, som nu kommer under fælles lovgivning,« siger Finn Togo, chefkonsulent i Undervisningsministeriet.

Praktik med garanti
Et andet nyt element i lovgivningen er, at de unge på en af de 12 indgange nu er garanteret en praktikplads inden for området. Måske ikke lige netop på deres første valg af uddannelse, men under alle omstændigheder inden for deres linjevalg. Dermed får de praktikpladssøgende elever sikkerhed for at kunne færdiggøre en uddannelse inden for den indgang, som den enkelte elev er begyndt på.

I Håndværksrådet, som organiserer over 20.000 små og mellemstore håndværksvirksomheder, ser man gerne, at Undervisningsministeriet iværksætter endnu flere tiltag for at få folkeskoleeleverne til at vælge en fremtid i håndværksfagene.

Der mangler simpelthen prestige i at tage en erhvervsuddannelse, mener Håndværksrådet.

Indsats i skolen
»Der bør igangsættes en national indsats for, at flere unge vælger en karriere som håndværker. Mange erhvervsuddannelser har i dag lav prestige i de unges øjne. Det skal laves om. Ellers afskriver de unge disse uddannelser på forhånd. Derfor er der brug for en indsats, som skal rettes mod folkeskolen, hvor vi skal fortælle de unge, at der eksempelvis er løn under uddannelsen, og at der er gode jobmuligheder bagefter. Vi skal også gøre det nemmere for de unge at finde vej til det rigtige uddannelsesvalg,« siger chefkonsulent i Håndværksrådet Anne Holm Sjøberg med henvisning til, at der i dag er 121 forskellige uddannelser på erhvervsskolerne at vælge imellem.

Populært tømrerfag
I dag er eksempelvis tømrerfaget uhyre populært, mens der mangler unge, som ønsker en karriere som møbelsnedker eller smed.

En undersøgelse fra Håndværksrådet viser, at hver fjerde virksomhed i dag har svært ved at rekruttere elever. Men tallet vil stige i de kommende år, hvis ikke flere unge går i gang med en erhvervsuddannelse, mener Anne Holm Sjøberg.

Fordelt på brancher viser undersøgelsen, som har 1.668 deltagende virksomheder, at det især er svært at rekruttere elever inden for slagter- og bagerfagene samt smede- og maskinbranchen.

Maler,- tømrer, frisør- og autobranchen har lettest ved at rekruttere de unge.

18 pct. af de adspurgte virksomheder konkluderer, at de har en forventning om at ansætte flere elever i løbet af det kommende år.

maria.dalhoff@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også