Håndværksrådet: Vores image skal plejes undersøgelse

Erhvervsuddannelsernes image har stor betydning for de små og mellemstore virksomheders mulighed for at rekruttere arbejdskraft.

Derfor skal de mange muligheder, som en erhvervsuddannelse åbner for, præsenteres for folkeskoleeleverne på lige fod med de mere teoretiske uddannelser, siger vicedirektør i Håndværksrådet Ane Buch.

Håndværksrådets nye undersøgelse blandt 1.400 små og mellemstore virksomheder, der viser, at to tredjedele af virksomhedsindehaverne finder, at det image, som erhvervsuddannelserne har, vil få stor eller endog meget stor betydning for deres egen mulighed for at rekruttere arbejdskraft fremover.

Virksomhederne er i undersøgelsen delte i deres vurdering af, om erhvervsuddannelsernes image er forbedret eller forværret over de seneste 10 år.

En tredjedel finder, at deres image er blevet forbedret, og mange peger på, at de gode konjunkturer og den store efterspørgsel på håndværkere trækker i den rigtige retning, mens andre ser en tendens til større respekt for håndens arbejde.

maria

BRANCHENYT
Læs også