Vild med partnerskab

OPP Offentligt Privat Partnerskab er vejen frem i det offentlige byggeri, lyder budskabet fra dreven OPP-specialist.

Hun er vild med offentligt privat partnerskab. Og hun byder gerne op til dans med både kommuner og private aktører inden for byggesektoren for at få gang i OPP-rytmerne.

Den 47-årige arkitekt og byggeøkonom Bente Andersen er blevet indbegrebet af ”fru OPP” i den danske byggebranche, efter at hun i Slots- og Ejendomsstyrelsen netop har gennemført udliciteringen af statens byggeri af Rigsarkivet i København efter princippet om Offentligt Privat Partnerskab (OPP). Hun turnerer nu landet tyndt for at tale om betydningen af offentligt og privat samarbejde. Og selv om det foreløbig kun er i beskedent omfang, at OPP har slået an i det offentlige byggeri i Danmark til dato, så er der ikke tvivl i sindet hos den entusiastiske og hurtigttalende arkitekt og byggeøkonom om, at det nok skal komme.

»Det ulmer lige under overfladen,« forsikrer hun.

»Branchen skal masseres«
Bente Andersen er for nylig tiltrådt som senior manager i revisions- og rådgivningsfirmaet PricewaterhouseCoopers med OPP som speciale. Her skulle hun som kyndig rådgiver og specialist inden for OPP-området arbejde for at få gang i OPP-projekterne rundt omkring i landet og sælge budskabet om værdien af Offentligt Privat Partnerskab. Men efter kun tre måneder i denne stilling er hun allerede blevet headhuntet til et nyt job som udviklingsdirektør i den rådgivende ingeniørvirksomhed Cowi i København, hvor hun også vil komme til at arbejde intenst med OPP. Hun tiltræder sin nye stilling med virkning fra 15. november.

»Nu skal branchen bare masseres. For der er stadig meget stor usikkerhed og forsigtighed både ude i kommunerne og blandt aktørerne i bygge- og anlægssektoren, når det drejer sig om Offentligt Privat Partnerskab,« forklarer Bente Andersen. »Det er frygten for at komme til at hænge på noget i 30 år og for at binde sig op økonomisk eller forpligte sig til noget, man ikke helt kan overskue, der får parterne til at holde igen. Men det er altså bare et spørgsmål om tid, før man får øjnene op for de store fordele, der er ved OPP-modellen,« lyder det optimistisk undervejs til et planlagt møde på Langeland, hvor kommunen netop har besluttet at bygge en ny folkeskole til 180 mio. kr. som OPP-projekt.

Rigsarkivet
I tre år var hun ansat i Slots og Ejendomsstyrelsen i København for at få sparket gang i regeringens ambitiøse planer om at få indført mere Offentligt Privat Partnerskab (OPP) her i landet. Flere store brød blev slået op. Og foreløbig har Bente Andersen manøvreret det første store OPP-projekt til sikker landing.

Det er byggeriet af det kommende Rigsarkiv på de gamle godsbanearealer i København til godt en halv mia. kr., der nu bliver gennemført som statens første OPP-projekt. Det sker med entreprenørkoncernen E. Pihl & Søn A/S som OPP-leverandør via det til lejligheden specielt oprettede selskab OPP Pihl Arkivet A/S efter et langt og sindrigt forspil med udbud i samtlige EU-lande af projektet og en efterfølgende såkaldt ”konkurrencepræget dialog” med budgiveren.

Men for bordenden sad Bente Andersen solidt under hele det komplicerede forløb og styrede slagets gang med sikker hånd. Som projektleder var hun med til at udforme vilkår og betingelser for det offentlige/private partnerskab. Hun satte dagsordenen for den aktuelle køreplan for budrunden og den efterfølgende konkurrenceprægede dialog. Og hun slog 29. juni i år det endelige søm i kontrakten med OPP Pihl Arkivet, der ellers undervejs i forløbet havde brokket sig højlydt over de indføjede forbehold i udbudsmaterialet, som sikrede, at staten kunne vrage OPP-konceptet til syvende og sidst, hvis byggeriet kunne gennemføres mere hensigtsmæssigt og billigt som traditionel totalentreprise.

Ingen fortilfælde
Efter Rigsarkivet kom imidlertid stilheden. To andre store statslige bygge- og anlægsprojekter efter OPP-modellen blev hængende i planlægningsfasen, og det er foreløbig uklart, hvad der skal ske. Det drejer sig om det bebudede byggeri af et nyt stort fængsel i Østdanmark med placering på Lolland, ligesom det er det syd- og sønderjyske motorvejsprojekt til Sønderborg, der ind til videre afventer, hvad der kommer til at ske.

For Bente Andersen var der imidlertid ingen stilhed. Efter succeshistorien med rigsarkivet var der bud efter hende fra mange sider, og det blev til en ny stilling i Price Waterhouse, hvor man ønskede at trække på hendes omfattende indsigt i alle OPP's krinkelkroge og hendes oparbejdede erfaring og kompetence inden for OPP-området.

»Det var rigtig spændende og en stor udfordring at være med i hele processen omkring Rigsarkivet. Det var jo noget helt nyt med Offentligt Privat Partnerskab. Der var intet materiale, vi kunne hive op af skuffen. Så vi måtte selv udvikle en basiskontrakt fra bunden. Og så var der hele udbudsformen med den konkurrenceprægede dialog. Det var heller ikke noget, vi selv havde prøvet før,« fortæller Bente Andersen.

Et hav af modeller
OPP drejer sig om at udnytte fordelene for alle parter. De private operatører er som ejer af byggeriet sikret en fast aftalt kontraktlig ydelse fra en offentlig bruger i en lang årrække på eksempelvis 30 år mod at stå for alle de praktiske ting i forbindelse med finansieringen samt selve udførelsen af byggeriet og den efterfølgende drift og vedligeholdelse i kontraktperioden. Den offentlige bruger kan til gengæld udelukkende koncentrere sig om at bruge byggeriet til sit hovedformål uden at skulle anvende ressourcer på finansiering, vedligeholdelse og drift af bygningen.

Bente Andersen peger på, at der er et hav af modeller, hvor forskellige typer af byggeri kan indgå i et samlet OPP-projekt som eksempelvis et bibliotek og en sportshal, der opføres sammen med en skole. OPP-leverandøren og den offentlige bestiller kan også indgå aftaler om en bedre udnyttelse af byggeriet ved at OPP-selskabet får mulighed for at gøre brug af faciliteterne, når de ikke anvendes til deres primære formål. Overordnet er der ifølge Bente Andersen kun en væsentlig betingelse, der som hovedregel skal være opfyldt, for at et OPP-arrangement kan betale sig for alle parter. Den samlede projektsum skal helst overstiger mindst 100 mio. kr., hvis et byggeri skal gennemføres med fordel efter princippet om Offentlig Privat Partnerskab.

Læs også