Nyhed: Dansk erhvervsmand risikerer 20 års fængsel i USA. Nyhed: Tommy Ahlers i rekordoverskud efter milliardsalg. Analyse: Usikkerhed om fremtidens rejsevaner forstærkes af endnu en mavepuster til rejsebranchen.

Danske streger i Bangladesh

Arkitektvirksomhed i Fredericia outsourcer tegnestueopgaver.

Der er gang i globaliseringen i Arkitektfirmaet Brahe & Partnere i Fredericia. Med bistand fra et datterselskab i Bangladesh bemandet med lokalt uddannede arkitekter, har den østjyske arkitektvirksomhed besluttet at satse på salg af CAD-ydelser, 3D-visualisering og rent rutinepræget arkitektarbejde til det danske bygge- og ejendomsmarked.

I praksis formidles arkitektydelserne fra datterselskabet i Bangladesh gennem et selvstændigt dansk salgsfirma Arctech A/S, der ejes af henholdsvis Fredericia-arkitektfirmaet Brahe & Partnere A/S og selskabet Brahe Holding A/S med hver 50 pct. Det er første gang, at et dansk arkitektfirma outsourcer hardcore tegnestuearbejde for at betjene andre danske arkitektvirksomheder og facility management-branchen. Desuden får Brahe & Partneres dækket eget behov for at få udført tegnestuearbejdet væsentligt billigere, end det kan ske på en tegnestue i Danmark.

Det er typisk visualiseringsprojekter og simple tegneopgaver, der bliver udført af datterselskabet Brahe & Bestec i Bangladesh og derefter returneret til Fredericia-afdelingen eller den aktuelle kunde for at blive gjort færdig i Danmark, så tegninger og beregninger fra Bangladesh opfylder danske normer og krav.

»Det er enkle og ukomplicerede opgaver, der ikke kræver det store kendskab til danske normer og lovgivning, som vi får udført af vores firma i Bangladesh. Det drejer sig om 70-80 pct. af den del af opgaverne, som er rent tegnestuearbejde. Derefter bliver tegninger og beregninger overført til Danmark igen og implementeret efter dansk jura og bygningsreglement,« fortæller arkitekt MAA og administrerende direktør Per Nielsen. Han konstaterer samtidig, at tegnestuearbejdet i en virksomhed som Brahe & Partnere udgør ca. halvdelen af den samlede aktivitet i arkitektfirmaet. Den anden halvdel består af beregningsarbejde, rådgivning og implementering efter danske normer og standarder samt forhandling med kunder og myndigheder om tilpasning af konkrete projekter.

Datterselskabet i Bangladesh ejes af det danske salgs- og formidlingsselskab Arctech A/S med 55 pct. af aktierne, mens en lokal partner i Bangladesh ejer 45 pct. Ejerstrukturens sammensætning med en væsentlig lokal ejerandel involveret betyder, at Bangladesh-selskabet støttes som ulandsprojekt med midler fra Danida, forklarer Per Nielsen. Der arbejder i alt 13 arkitektuddannede medarbejdere samt en dansk instruktør i datterselskabet i Bangladesh, der blev etableret for mindre end et år siden og endnu er under indkøring og oplæring. På arkitektvirksomhedens danske domicil ved motorvejsfrakørselen til Fredericia arbejder i alt 21 medarbejdere.

Dåsefabrik
Arkitektfirmaet blev grundlagt i 1976 i Århus af den netop afgåede bestyrelsesformand arkitekt MAA Jean Freddy Brahe. Udgangspunktet for virksomheden var udviklingen af byggeelementer til typehus-industrien specielt beregnet til eksport. I 1980 flyttede tegnestuen til Fredericia og i 1993 blev tre medarbejdere optaget som medejere og firmaet skiftede navn til Brahe & Partnere.

I dag er alle aktiviteter samlet i firmaet Brahe & Partnere A/S. Udover Per Nielsen, der som led i et planlagt generationsskifte kom til i august 2006 efter godt otte år som afdelingschef i arkitektfirmaet C. F. Møller, består ejerkredsen af de tre partnere arkitekt MAA Annette Billund, arkitekt MAA Ernst Hansen og arkitekt MAA Martin Hansen, der netop pr. 1. november i sidste uge er indtrådt i kredsen af partnere i stedet for Jean Brahe.

Arkitektfirmaet i Fredericia har i øvrigt netop fået en kæmpeordre på at stå som totalrådgiver og arkitekt på udformningen af den første dåsefabrik af sin art i Danmark. Det er den britiske Rexam-koncern med hovedkvarter i London, der har planlagt at bygge fabrikken for 834 mio. kr., som skal placeres på et areal i den nordlige del af Fredericia. Her skal Brahe & Partnere i samarbejde med ingeniørvirksomheden Cowi A/S stå for den samlede planlægning og byggestyring samt design af det kommende fabrikskompleks, der i starten skal producere 1,2 mia. dåser om året fra to produktionslinier. Desuden bliver der forberedt plads til endnu en produktionslinie i den nye fabrik, der skal stå færdig i begyndelsen af 2009.

»Vi blev inviteret til at deltage i konkurrencen i maj måned i år. Nogle af konkurrencedeltagerne blev efterfølgende valgt fra, mens andre blev valgt til, så vi i sidste ende vandt projektet i konkurrence med fire andre deltagere i den endelige budrunde,« forklarer Per Nielsen.

Læs også