Nyhed: Dansk erhvervsmand risikerer 20 års fængsel i USA. Nyhed: Tommy Ahlers i rekordoverskud efter milliardsalg. Analyse: Usikkerhed om fremtidens rejsevaner forstærkes af endnu en mavepuster til rejsebranchen.

For meget, for langt, for kort, for dårligt

DET LIGGER i kortene, at der efter dagens folketingsvalg skal startes på en frisk.Så hvorfor ikke bruge dagens klumme til at se nærmere på kommunernes byggesagsbehandling, og hvordan den kan forbedres.

Alle organisationer i byggeriet er enige om, at byggesagsbehandlingen trænger til et eftersyn for fortsat at være tidssvarende og ensartet. Der er mange gode ting at bygge på. Undersøgelser viser blandt andet, at byggesagsbehandlere i kommunerne er meget kompetente, at de projekterende er glade for dialogen med byggesagsbehandlerne, at byggesagsbehandlingen i mange kommuner er både billig og hurtig og at byggesagsbehandlerne fanger mange fejl.

***
MEN DER ER OGSÅ mange nye forhold i byggeriet, som en moderne byggesagsbehandling skal tage højde for. Jeg nævner i flæng: Det Digitale Byggeri, hvor digitale dokumenter deles af myndigheder, entreprenører, bygherrer og projekterende. De nye, større kommuner, hvor mulighederne for faglig specialisering er store. At lovtrenden i øjeblikket er funktionskrav frem for absolutte krav. Samt det industrialiserede byggeri, hvor større byggeenheder færdigproduceres på fabrik. Hertil kommer en fælles forventning i samfundet om, at tingene skal gå hurtigt.

Samtidig bygger en moderne byggesagsbehandling på, at alle parter leverer varen. Så vil vi opnå forbedringer, skal der ændres adfærd hos både lovgiverne, bygherrerne, entreprenørerne, de projekterende og de kommunale byggesagsbehandlere.

***
LOVGIVERNE klandres ofte for at være alt for sent ude, når nye regler skal implementeres. Senest i forbindelse med ændringen af energireglerne og nu i forbindelse med bygningsreglementet 2007. De kommunale byggesagsbehandlere beskyldes for at være for langsomme, og for at byggesagsbehandlingen ikke er ens i alle kommuner. Mens bygherrerne siges at forlange for meget til for lave priser, og de projekterende har ry for at aflevere ansøgningsmaterialer, der er for dårligt. Det siger næsten sig selv, at det gode forslag formår at ændre de fire parters ageren i en god balance i mellem at sikre højere byggekvalitet og undgå unødigt regelrytteri.

***
INGREDIENSER i forslaget kan for eksempel være:

? Et cirkulære, der fastslår god forvaltningsskik omkring implementering af nye love og regler. Tidsfrister m.m.

? En SBi-anvisning om udformning og indhold af byggeansøgninger m.m.

? Obligatoriske fag på alle byggefaglige uddannelser, (arkitekter, ingeniører og konstruktører) der omhandler ansøgninger af byggesager.

? Løbende kurser.

? Målrettet information fra Erhvervs- og Byggestyrelsen om byggeansøgninger, hvordan de kan forbedres og forandres. Samt om forventninger og løsninger.

? En prosa-samling om hvad Bygningsreglementernes krav går ud på og hvorfor.

? En elektronisk regelsammenskrivning hvor alle krav, der kan indvirke på en byggesag er nævnt. Enten i direkte tekst eller ved henvisninger med hyperlinks.

? En bygningsreglement-portal, hvor nyheder i reglementerne forklares og kommenteres, og hvor man kan stille spørgsmål til reglementet og besvare dem.

I Konstruktørforeningen stiller vi gerne vores kompetencer til rådighed, så vi kan få et lovforslag, der fokuserer på kvalitet. Vi har meget at byde ind med, fordi vores organisation er den eneste med medlemmer i alle grene af byggeriet. Vores ærinde er altså at fremme branchens vilkår uden at gå på kompromis med kvalitet, retssikkerhed, regelforenkling og sund fornuft.

Læs også