Frygt for tab fører til milliardoprydning

finans Den internationale finansverden kommer til at foretage langt større nedskrivninger som følge af kreditkrisen end hidtil antaget.

Frygten for nye milliardhensættelser i den internationale finansindustri sendte mandag prisen for at forsikre sig mod tab op i det højeste niveau, siden kreditkrisen for alvor begyndte at rulle i midten af august.

Den udløsende faktor for den fornyede frygt er en nedjustering af HSBC Plc, som målt på markedsværdi er Europas største bank.

Bag nedjusteringen står investeringsbanken Morgan Stanley, der mener, at HSBC kommer til at foretage flere hensættelser til imødegåelse af tab end hidtil meldt ud i bankens boligdivision, som har et forretningsvolumen på 45 mia. dollars. På den baggrund sænker Morgan Stanley sin vurdering af HSBC fra »køb« til »behold«.

Store nødlidende lån
Nedjusteringen kommer samtidig med friske vurderinger fra økonomer i Deutsche Bank, der går ud på, at den globale finansverden som følge af nedsmeltningen på det amerikanske boligmarked og den internationale kreditkrise kommer til at foretage nedskrivninger på 300-400 mia. dollars.

Alene de amerikanske banker og investeringsbanker kommer til at nedskrive deres aktiver med 130 mia. dollars, mens mindre pengeinstitutter, boligfinansieringsvirksomheder og investorer kommer til at nedskrive den resterende del af milliardbeløbet.

»Af den udestående boliglånemasse på 10.000 mia. dollars, vurderer vi, at de 1.200 mia. dollars ligger i kategorien s ubprime og dermed i farezonen for tab. Vi vurderer, at 30 til 40 pct. af disse lån vil ende som nødlidende,« skriver Deutsche Bank i sin analyse.

På sit seneste kvartalsregnskab har den tyske storbank selv foretaget afskrivninger på 3,15 mia. dollars.

Foreløbig har Citigroup, Morgan Stanley og Merrill Lynch & Co. afskrevet 40 mia. dollars som tabt på subprime-markedet, hvilket er 10 pct. af de tab, som Deutsche Bank forventer, at oprydningen kan løbe op i.

»På basis af oplysningerne fra de tre store på Wall Street må andre amerikanske finansvirksomheder forventes at skulle afskrive 60 til 70 mia. dollars. De 43 mia. dollars er mere eller mindre meldt ud, hvortil knytter sig andre 25 mia. dollars, som ventes meldt ud på et senere tidspunkt. Vi forventer, at af de værdipapirer og finansinstrumenter på 200 mia. dollars, der direkte hviler på subprimebasis, vil 80 pct. skulle afskrives som tab,« påpeger Deutsche Bank.

Dyr forsikring
For HSBC var virkeligheden i går, at investorer, som ønsker at købe en forsikring imod tab på værdipapirer udstedt af storbanken, skal betale 58 basispoint af den pålydende værdi. Et basispoint er lig med en forsikringspræmie på 100 euro om året, hvis man i en periode på fem år ønsker at forsikre en investering på 1 mio. euro imod tab. I HSBC's tilfælde er taksten 5.800 euro om året for at være sikker på ikke at miste penge, hvis man køber for 1 mio. euro værdipapirer udstedt af HSBC.

For Royal Bank of Scotland, der sammen med to andre banker netop har overtaget Hollands største bank ABN Amro Holding, er præmien på 64 basispoint. For Barclays, som tabte slaget om ABN Amro, er præmien 69 basispoint.

HSBC kom ud af 2006 med dårlige eller nødlidende lån på 10,6 mia. dollars. På den baggrund vurderer Morgan Stanley i sin analyse, at de 2,1 mia. dollars, som HSBC har varslet at måtte hensætte i kølvandet på kreditkrisen, »må anses for et minimum«.

HSBC kommer i morgen med sit regnskab for tredje kvartal.

Læs også