OPEC: Ikke mere olie nu

Weekendens topmøde har ikke øget olieproduktion på dagsordenen.

Verdens olieforbrugere skal ikke umiddelbart vente nogen hjælp til fra Organisationen af Olieeksporterende Lande (OPEC) til at bringe oliepriserne ned.

I weekenden samles OPEC-landenes stats- og regeringschefer til topmøde i Saudi Arabiens hovedstad Riyadh. Det er blot tredje gang i OPEC's 47-årige historie, at der er indkaldt til topmøde, men på trods af, at mødet finder steder på et tidspunkt, da oliepriserne befinder sig på et historisk højt niveau, står spørgsmålet om mere olie her og nu ikke på dagsordenen.

»Spørgsmål om olieproduktion henhører under OPEC's ministerråd, og selv om olieministrene alle vil være til stede i Riyadh, afholdes det næste ministermøde først den 5. december i Abu Dhabi,« siger en talsmand for OPEC.

OPEC er under betydeligt pres for at sætte olieproduktionen i vejret, da organisationens medlemslande med Saudi Arabien i spidsen råder over hovedparten af verdens ledige produktionskapacitet.

Prisstigning på 20 pct.
Produktionen blev sat i vejret med en halv mio. tønder i døgnet med virkning fra den 1. november. Men på grund af den manglende gennemsigtighed i den internationale oliehandel vil oliemarkedet først engang i løbet af december få de første indikationer af, om OPEC faktisk sender mere olie ud på verdensmarkedet, eller om beslutningen om at øge produktionen er en papirtiger, der blev besluttet som et psykologisk forsøg på at bringe den opadgående prisspiral på verdensmarkedet til ophør.

Faktum er, at råoliepriserne er steget næsten 20 pct., siden OPEC's ministerråd den 11. september vedtog at øge produktionen med de 500.000 tdr. i døgnet.

I samme tidsrum er der kommet stedse flere indikationer af, at amerikansk økonomi er inde i en større opbremsning end hidtil antaget, hvilket alt andet lige må forventes at føre til en mere afdæmpet efterspørgselsudvikling i verdens mest olieforbrugende nation.

Saudi Arabiens olieminister, Ali al-Naimi, lod mandag forstå, at en række OPEC-lande er stærkt betænkelige ved at give efter for presset til at sætte produktionen op på et tidspunkt, da efterspørgselsudviklingen peger i retning af en afmatning.

Nyt prisfald
Da den langsigtede olieproduktion er blandt emnerne på topmødet, anser de saudiarabiske topmødeværter det for sandsynligt, at en eller flere af topmødedeltagerne vil bringe olieproduktionen i den nærmeste fremtid op i debatten. Dog er det ikke ensbetydende med, at topmødet vil træffe beslutninger.

Mandag faldt oliepriserne med op imod 2,75 pct.

Amerikansk råolie til omgående levering blev i New York handlet til 94,16 dollars pr. tønde, mens olie til levering i december på New York Mercantile Exchange blev omsat til 93,85 dollars. På Intercontinental Exchange i London blev råolie fra Nordsøen til levering i december handlet til 91,30 dollars pr. tønde.

Læs også