Sanistål nedjusterer

REGNSKAB Den nordjyske VVS- og stålgrossist Sanistål er blevet ramt af ekstra omkostninger i forbindelse med en omlægning af selskabets logistik-struktur. Sammen med en bl.a. dårlig udvikling i forretningsområdet Carl F giver det en nedjustering af forventningerne til hele 2007.

»For koncernen forventes der nu et resultat før skat i niveauet 100-125 mio. kr. mod den hidtidige forventning på 160-190 mio. kr. Omlægningen af logistikstrukturen er af meget væsentlig betydning for resultaterne i moderselskabet i fremtiden. Der ventes en vis positiv effekt i 2008, en meget væsentlig positiv effekt i 2009 og fuld helårseffekt i størrelseordenen 170-200 mio.kr. fra 2010,« skriver Sanistål i sit regnskab for årets tredje kvartal.

» Sammenfattende kan det på dette tidlige tidspunkt vurderes, at der i 2008 forventes en fortsat vækst i omsætning og bruttoavance, en vis reduktion i logistikomkostningernes andel af bruttoavancen samt en forøgelse i koncernens resultat før skat,« skriver Sanistål.

RB-Børsen

Læs også