IMF: Dansk vækst vil skrabe bunden i 2008

Danmark står foran en årrække med lav økonomisk vækst, fordi der mangler arbejdskraft.

Danmark står til en kold økonomisk afvaskning i 2008.

Så kold, at Danmark sammen med Italien får den laveste vækst i hele Den Europæiske Union, konstaterer Den Internationale Valutafond (IMF) i sin netop offentliggjorte vurdering af europæisk økonomi.

Opbremsningen er til at tage og føle på:

Fra en økonomisk vækst i fjor på 3,5 pct. dykker den økonomiske vækst i Danmark i år til 1,9 pct. og næste år yderligere til 1,5 pct.

IMF skønner, at EU i 2008 vil opleve en økonomisk vækst på 2,5 pct., hvorfor væksten i Danmark kommer til at ligge markant under EU-gennemsnittet.

Danmark halter efter
Faktisk er der ifølge IMF hele 15 EU-lande, som i 2008 får en økonomisk vækst, der er mere end dobbelt så høj som Danmarks. Opbremsningen i dansk økonomi sættes især i relief af udviklingen i Sverige og Finland, hvor IMF i 2008 venter en økonomisk vækst på henholdsvis 2,8 og 3,0 pct.

Tallene stemmer nøje overens med den seneste prognose fra bl.a. EU-Kommissionen og Danske Bank.

»Udsigten til lav økonomisk vækst er en direkte konsekvens af, at Danmark økonomisk ikke har flere ressourcer at sætte ind. Da antallet af ældre vokser, samtidig med at de små ungdomsårgange er på vej ud på arbejdsmarkedet, vil den lave vækst fortsætte i de kommende år, hvis der ikke gribes ind politisk, og det har vi ikke set tegn på i valgkampen,« siger chefanalytiker i Danske Bank Steen Bocian.

Uden en udvidelse af arbejdskraftudbuddet i Danmark vil vækstrater på 1-1,5 pct. blive normalbilledet i en årrække, og Steen Bocian noterer sig, at den forventede økonomiske udvikling har fyldt så forholdsvis lidt i de forløbne tre uger.

Import af hænder
»Man kan importere mere arbejdskraft fra udlandet, anlægge et mere kritisk syn på de mange danskere på overførselsindkomster eller sænke marginalskatterne. Der er en række muligheder for politisk at øge arbejdsudbuddet, men ingen af dem har været synlige i valgkampen. At fremrykke de vedtagne skattelettelser fra 2009 til 2008 vil til gengæld intet hjælpe, da de kun sænker marginalskatterne for en lille del af arbejdsstyrken og derfor ikke udvider udbuddet af arbejdskraft,« påpeger Steen Bocian.

Læs også