Topjob

Hvad er den mest vanskelige beslutning, som du har måttet tage i din tid som leder?

Generelt har jeg ikke svært ved at træffe beslutninger. Jeg ser det som en del af det at være leder. Det er dog aldrig let, når man skal afskedige medarbejdere, for der er man ansvarlig for et stort indgreb i deres liv, og det er aldrig sjovt.

Hvad er den mest spændende beslutning, som du har taget som leder?

I vores afdeling iværksætter vi mange nye initiativer og projekter. Det giver nogle spændende beslutninger, som i sidste ende munder ud i nye, innovative produkter.

Hvor mange timer bruger du på arbejdspladsen på en typisk uge?

Udover den almindelige arbejdstid fra 8-17 rejser jeg en del og har også mange møder og konferencer. Derfor kan en arbejdsuge godt komme op på omkring 60 timer.

Kan du godt holde fri, når du har fri eller tager du arbejdet med hjem?

Jeg kan godt adskille de to. Jeg synes, at det er vigtigt at holde fri og koble fra. Jeg kan dog godt finde på at tjekke mails søndag eftermiddag for at være på forkant mandag morgen, men jeg er ikke typen, der så mailer rundt til mine medarbejdere i weekenden; det ser jeg som et indgreb i deres fritid.

Hvilken egenskab sætter du størst pris på hos dig selv som leder?

Det er helt klart at kunne lytte til andre, både medarbejdere og kollegaer. Det er vigtigt at kunne sætte sig ind i andres situation og forstå sine medarbejderes ønsker og behov.

Hvis du frit kunne vælge blandt verdens ledere, hvem ville du så helst bede om gode råd?

Den første, der springer frem på nethinden, er Richard Branson fra Virgin. Han er for mig indbegrebet af, hvad en god leder er. Med sit venlige væsen og eminente forretningssans formår han at tiltrække dygtige forretningsfolk fra hele verden til sin store virksomhed. Hvis jeg mødte ham, ville jeg spørge ham om nogle af de samme ting, som jeg bliver spurgt om nu. F.eks. hvordan han adskiller arbejde og fritid, for det har jeg hørt, at han er ret dygtig til. Jeg ville også spørge ham, hvad der i hans øjne er en god leder.

Hvilket råd vil du give videre til nye ledere?

Jeg ville give dem tre råd. De skal give sig tid til at lytte til folk og til organisation omkring sig. De skal være bevidste om, hvad der forventes af dem og derefter være klar til at yde mere end det. Og til sidst bør de tænke på at udvikle deres medarbejdere fagligt og mentalt, da det er gennem dem, at man selv udvikles som leder.

BRANCHENYT
Læs også