Regning til DFDS

Den norske regering har fremsat et lovforslag om en ny tonnageskatteordning til beskatning af norske rederiselskaber.

Den kan koste DFDS 80 mio. kr. Lovforslaget ventes vedtaget af det norske Storting i december 2007, men den endelige udformning af lovforslaget og dets præcise konsekvenser kendes ikke endnu, oplyser DFDS. Den ny ordning planlægges at få virkning fra og med 2007, og indholdet svarer i store træk til de tonnageskatteordninger, der er i flere EU-lande herunder Danmark. »Baseret på det fremsatte lovforslag viser foreløbige estimater en skatteomkostning på ca. 80 mio. kr. for DFDS, som skal afsættes i årsregnskabet for 2007 såfremt loven gennemføres. Det vil være muligt, at afsætte en tredjedel af beløbet til en miljøfond. Størrelsen af skatteomkostningen er noget usikker, da den endelige udformning af reglerne ikke kendes endnu, understreger DFDS.

RB-Børsen

BRANCHENYT
Læs også