Udlånsboom

En vækst i udlånet på 96 pct. Det er, hvad Aarhus Lokalbank har præsteret i årets første ni måneder, og dermed hører banken stadig til blandt de danske banker med absolut størst vækst i udlånet.

Netop udlånsvæksten betød, at Aarhus Lokalbank sammen med en række andre banker kom i Finanstilsynets søgelys og måtte redegøre derfor i sommer. Aarhus Lokalbank, der tidligere hed Hadsten Bank, offentliggjorde tirsdag sit nimåneders-regnskab, og det indeholdt en opjustering af forventningerne til hele 2007 på fem mio. kr. Herefter venter ledelsen et overskud før skat på 45-47 mio. kr. Opjusteringen er en følge af et bedre resultat end ventet i den forgange del af året, og den sker under forudsætning af uændrede forhold på de finansielle markeder resten af året. »Resultatet kan betegnes som tilfredsstillende og ligger over forventningerne i henhold til det fastlagte årsbudget,« hedder det i regnskabet. Bankens overskud før skat er opgjort til 30 mio. kr. Det er blot marginalt mindre end i samme periode sidste år, selv om kursgevinsten er reduceret med fire mio. kr. til fem mio. kr., og selv om værdien af udlånet er nedskrevet med to mio. kr., mens den for et år siden blev opskrevet med en mio. kr. »Behovet for nedskrivninger på udlån m.m. er fortsat på et beskedent niveau (...) Kun et ubetydeligt beløb er konstateret tabt i årets løb, forklarer ledelsen i regnskabet.

RB-Børsen

BRANCHENYT
Læs også