E-trades danske kunder er sikret børs

Selv hvis det ender med, at E-trade går konkurs, er kunderne godt stillet. De er dækket af Indskydergarantifonden, og deres værdipapirdepoter bliver ikke en del af konkursboet.

Danske kunder bliver ikke trukket med i faldet, hvis amerikanske E-trade ender med at gå konkurs.

Kreditkrisen har ramt internetbørsmægleren hårdt i USA, hvor E-trade har været nødt til at foretage så store nedskrivninger, at aktien mandag faldt næsten 60 pct. på Nasdaq-børsen, efter at en analytiker fra Citigroup åbent luftede muligheden for en konkurs.

Men selv hvis amerikanske E-trade går ned og trækker den i øvrigt sunde danske forretning med sig i faldet, er risikoen for, at danske kunder ender med tab, ikke stor.

Således er E-trade Danmark medlem af Indskydergarantifonden, hvorfor kunders indskud på op til 300.000 kr. bliver dækket ved en konkurs.

»Vi er en selvstændig juridisk enhed i Danmark, så hvad der sker i USA har ikke umiddelbar indflydelse på den danske forretning. E-trade i Danmark går ikke konkurs. Men selv hvis det skulle ske, er vore kunder dækket. Vi har dog nogle kunder, som har mere end 300.000 kr. stående kontant, fordi de har solgt værdipapirer og endnu ikke købt andre,« siger Jens Høyer, adm. dir. i E-trade Danmark.

Fattede kunder
Ifølge ham har de danske kunder taget al virakken roligt.

»Vi har vel fået 50-100 henvendelser i løbet af tirsdagen, men kunderne har taget det rimeligt afslappet,« siger Jens Høyer. Både private investorer og virksomheder er dækket af garantifonden.

»Den dækker navnenoterede indskud både fra fysiske og juridiske enheder. Og hvis en mand og kone begge er noteret som kontoindehaver, er de dækket med 600.000 kr.,« siger Hans Christian Knudsen, prokurist i Indskydergarantifonden.

Samtidig er kundernes værdipapirdepoter sikrede i tilfælde af en konkurs. Uanset depoternes værdi.

Danske værdipapirer er hos E-trade noteret i kundens eget navn i Værdipapircentralen og bliver derfor ikke en del af et eventuelt konkursbo, mens E-trade har samlet kundernes investeringer i udenlandske værdipapirer på såkaldte samledepoter, som også er sikre.

»Samledepoter kan et konkursbo ikke røre. Det afgørende er, at bankens egne depoter og kundedepoterne er adskilt, og det skal de være ifølge loven. Ved en konkurs er det kun bankens depoter, som indgår i boet,« forklarer Stig Nielsen, kontorchef i Finanstilsynet. kristoffer.brahm@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også