Tro på brugerbetaling

Danskerne regner med, at brugerbetalingen på sundhedsområdet er kommet for at blive.

Faktisk venter 59 pct., at der bliver indført mere brugerbetaling i fremtiden. Det viser en undersøgelse, som forsikringsselskabet Topdanmark har fået lavet. Ser man på kønsfordelingen, er det lige så mange kvinder som mænd (henholdsvis 59 og 60 pct.), der forventer, at man kommer til at betale for flere ydelser i det danske sundhedsvæsen. Flere end hver tredje mand mener, at det er en positiv udvikling, mens hver fjerde kvinde mener det samme. Jo ældre man er, desto mere forventer man øget betaling. Mens 49 pct. af de 18-34-årige regner med øget betaling, forventer de 62 pct. af 35-55-årige, at danskerne selv skal til at betale mere på sundhedsområdet. Og jo mere man tjener, desto mere regner man med en øget privat finansiering på området. Tjener man 700.000 kr. eller mere, er det 7 ud af 10, der regnet med, at man selv skal sætte flere penge på sit private sundhedsbudget. Men trods den gode gage, mener 58 pct., at der er tale om en negativ udvikling. 1.004 er blevet spurgt i undersøgelsen, der er lavet af Epinion Capacents.

/ritzau/

BRANCHENYT
Læs også