Byggefesten er slut

Byggeriet bremsede kraftigt op i tredje kvartal. Antallet af påbegyndte byggeprojekter faldt med en fjerdedel, viser nye tal.

Siden sommeren er byggeriet bremset meget kraftigt op, viser en foreløbig opgørelse over byggeaktiviteten.

I forhold til juli-september sidste år er antallet af påbegyndte byggerier faldet med 21 pct., og antallet af fuldførte byggerier er faldet med 30 pct.

Faldet i byggeaktiviteten er nogenlunde lige stort inden for boligbyggeri og erhvervsbyggeri.

Blandt de byggeprojekter, der er blevet færdigmeldt i juli-september i år, er der stadig tydelige spor af den kraftige stigning inden for parcelhusbyggeriet. Antallet af færdiggjorte boligbyggerier er kun faldet 6 pct.

Derimod er antallet af færdiggjorte produktions- og kontorbyggerier faldet med over halvdelen (52 pct.) det seneste år, viser opgørelsen fra Danmarks Statistik.

Opgørelsen udarbejdes på grundlag af Bygnings- og Boligregistret (BBR), og der er erfaringsmæssigt forsinkelse i de indberetninger, som de kommunale bygningskontorer foretager til registret.

De foreløbige byggetal for tredje kvartal i år er derfor sammenlignet med de tilsvarende foreløbige byggetal i tredje kvartal sidste år.

Men da forsinkelsesmønstret fra kommunerne næppe er det samme i år som sidste år, skal opgørelsen tages med forbehold.

kristian.halskov@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også