Den store GAZ-forbindelse

EnergiEndnu en underskrift er sat i det milliard-projekt, som skal forbinde energihungrende Europa med verdens største naturgasreserver i Rusland. Aftalen om 1.200 km gasrør er faldet på plads.

Mülheim,Berlin

Matthias Warnig, chef for Nord Stream AG, og Michael Gräf, chef for Europipe GmbH, satte med fyldepen og anspændte miner deres signaturer på en kontrakt af størrelsen en mia. euro (7,5 mia. kr.), hvorefter sektglassene blev båret frem som en besegling af et projekt med vide perspektiver.

Rammerne om denne højtidelighed i sidste uge var såmænd beskedne: En grel mødesal på anden etage i Europipes hovedkvarter i Mülheim an der Ruhr.

Fra mødesalen var der udsigt til et væld af tykke, nyproducerede stålrør, nogle oplagret i bunker foran den vældige fabrik, andre læsset på lange godstog, klar til at blive kørt væk.

Kontrakten drejede sig om gasrør, tusinder af gasrør, som Nord Stream vil lægge ned på bunden af Østersøen som en rørledning fra Rusland til Tyskland for dermed at forbinde verdens største naturgasreserver direkte med det moderne, tætbefolkede EU og aftagerlandene Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Belgien, Holland, Danmark m.fl.

Europipe, der tidligere hed Mannesmann, er verdens førende stålrørsproducent. Koncernen leverer 75 pct. af rørene til den 1.200 km lange rørledning. Aftalen udgør Europipes hidtil største enkeltkontrakt. Det russiske firma OMK leverer de øvrige 25 pct.

Risiko for nye forsinkelser
Atmosfæren ved underskrivelsesceremonien var afmålt, måske fordi de ansvarlige vidste, at det vidtrækkende infrastrukturprojekt, der allerede er blevet udskudt et år på grund af omfattende miljøundersøgelser, kan blive yderligere forsinket.

Fredag i sidste uge gjorde den svenske miljøminister Andreas Carlgren på et møde i Moskva det således klart, at når det gælder miljøet, er der ikke bare tale om en formel proces, og hans finske kollega Kimmo Tiilikainen gjorde opmærksom på, at proceduren med sådanne miljøgodkendelser typisk varer tre år - afhængig af kvaliteten af forundersøgelserne og rapporterne. Gasledningen lægges igennem fem landes farvande, og Nord Stream har derfor brug for godkendelser fra fem lande - Rusland, Finland, Sverige, Danmark og Tyskland.

Nord Stream har foretaget grundige undersøgelser af rørledningens indflydelse på miljø og fiskeri. Desuden er der taget højde for de bomber, miner og anden ammunition fra Anden Verdenskrig, der i enorme mængder er dumpet i Østersøen.

Stasi-major som topchef
Til foråret afleverer Nord Stream den endelige rapport om såkaldt ”grænseoverskridende miljøspørgsmål”.

I lighed med andre skrivelser til de forskellige landes myndigheder udarbejdes rapporten af Rambøl Gruppen i København.

Mens den finske og den midterste svenske del af Østersøen er meget ujævn med store dybdeforskelle, ned til 200 meters dybde, er den danske del særdeles jævn.

Oprindeligt var rørledningen planlagt til at gå syd om Bornholm, men den trækkes nu nordom, angiveligt af miljømæssige grunde. Det gør gasledningen 50 km længere og 10 mio. euro dyrere.

Gerhard Schröder, tysk kansler 1998-2005, er bestyrelsesformand i Nord Stream og repræsenterer hovedaktionæren Gazprom. Schröder er nær ven med den russiske præsident, Vladimir Putin, som i realiteten er hovedaktionær i Gazprom, og rørledningen er i høj grad et projekt, der politisk er gennemtrumfet af de to. Schröder var knap nok var trådt tilbage som kansler, da han besatte posten som formand for Nord Stream.

Selskabets direktør, Matthias Warnig, er ligeledes tysker og en god bekendt af Putin. Den 52-årige Warnig har gjort en usædvanlig karriere. I 15 år frem til 1989 var han med dæknavnet "Arthur" fuldtidsansat industrispion for Ministeriet for Statssikkerhed, DDR's efterretningstjeneste. 1987 blev han sendt til Düsseldorf for at indsamle materiale i Vesten, efterfølgende hedder det, at han indsamlede »værdifuldt materiale af stor betydning for den økonomiske forskning.« Blot en måned før Berlin-murens fald blev Stasi-major Warnig hædret med "medalje i guld for tro tjeneste i den nationale folkearmé", underskrevet af Stasi-chef Erich Mielke. Kort tid efter blev Warnig ikke desto mindre ansat af Dresdner Bank. Han fik tidligt til opgave at opbygge bankens sæde i Rusland, hvilket han gjorde med betydelig succes - og ved at trække på gamle forbindelser, bl.a. Putin.

Først senere erfarede Dresdner Bank, at Warnig havde været spion, men han undgik at blive retsforfulgt.

I december 2005 blev Warnig knyttet til det nyoprettede Nord Stream (hed dengang North European Gas Pipeline Company) med domicil i det fredelige og skattevenlige Zug i Schweiz.

Russisk gas
Tyskland og dermed EU sikrer sig med Nord Stream-projektet en direkte forbindelse til de russiske gasforekomster.

Det betyder samtidig, at Europa bliver mere afhængig af Rusland, der med Putin som præsident har demonstreret, at det kan bruge sine råstoffer som strategisk middel i udenrigspolitikken. Rusland driver politik med Gazprom.

Modsat viser erfaringen, at Rusland altid - også som det kommunistiske Sovjetunionen - har været en tilforladelig partner, der overholder sine forpligtelser. Eksperter peger samtidig på, at usikkerheden med de potentielle alternativer - Algeriet, Libyen og Iran - er endnu større og mere risikabel.

Den Europæiske Union bakker Nord Stream-projektet op. EU betragter rørledningen som et førsteklasses energiprojekt af fælleseuropæisk interesse og indrangerede det i december 2000 som et såkaldt TEN-projekt (TEN: Transeuropean Net), hvilken status blev bekræftet i 2006.

Læs også