Rentedrevet valutahandel

Den amerikanske dollar og pundet blev svækket på forventninger om rentefald.

Den amerikanske valuta blev holdt i kort snor under onsdagens handel, da investorernes bekymringer over fremtidsudsigterne for USA's økonomi gjorde det svært for dollaren at forlade sin defensive rolle.

I bund og grund handler det om renter, idet investorernes udtalte forventninger om yderligere pengepolitiske lempelser i USA og dermed endnu dårligere forrentning af midler placeret i amerikansk valuta har lagt en naturlig dæmper på deres lyst til erhverve dollars. Specielt afmatningen i det amerikanske ejendomsmarked vækker bekymringer, fordi den truer med at gøre indhug i husholdningernes forbrugsmuligheder samt den økonomiske vækst, og problemerne er, efter økonomernes mening, langt fra et overstået kapitel.

Vakkelvornt boligmarked
Risikoen for en forværring af afmatningen ligger blandt andet i det faktum, at nogle amerikanske boligejere har lån med variabel rente, og som følge af kreditstramninger risikerer de at blive sat op i ydelse. Sker det, kan antallet af tvangsauktioner måske øges, hvilket igen kan presse huspriserne ned ad og dermed skubbe til det i forvejen vakkelvorne amerikanske boligmarked.

Investorerne var derfor spændte på at se onsdagens detailomsætningstal fra USA, for de kunne måske give et vink om, hvor hårdt ramt de private husholdninger er af såvel kreditkrise som faldende huspriser. I oktober steg omsætningen i de amerikanske butikker samt restauranter med 0,2 pct. i forhold til måneden forinden, da detailsalget var steget med 0,7 pct. Tilbagegangen var ventet, men den blev faktisk ikke så stor, som de fleste analytikere havde regnet med, så set med dollarinvestorernes øjne var der tale om en lille positiv overraskelse. Afvigelsen fra prognoserne var imidlertid ikke stor nok til at skabe større postyr i valutamarkederne.

Sammen med detailsalgstallet kom den seneste opgørelse over udviklingen i de amerikanske producentpriser, og de var steget med 0,1 pct. i oktober, hvorimod analytikerne i gennemsnit havde kalkuleret med en stigning på 0,3 pct. Når opgørelsen renses for fødevarer samt energi, var producentpriserne uændrede i forhold til september. Såvel det overordnede tal som kernedelen var en anelse mere rentevenlig end forudset, men heller ikke denne offentliggørelse fik nævneværdig indflydelse på dollarkursen.

Lidt groft sagt lå der en smule støtte til dollaren i detailsalgstallene, mens producentpriserne trak i den anden retning, og det var måske en medvirkende årsag til den beherskede reaktion. Onsdag eftermiddag var 16-tiden var kursen på den amerikanske dollar faldet til 506,90 kr. mod 510,00 kr. aftenen forinden.

Pundet hægtet af
Det britiske pund blev hægtet af euroen og dens tilknyttede valutaer efter offentliggørelsen af den kvartalsvise inflationsrapport fra Bank of England. Mellem linjerne i rapporten fra centralbanken i London mente investorerne at kunne ane konturerne af en fremtidig britisk rentenedsættelse, og med udsigten til rentefald i Storbritannien og dermed lavere forrentning af investeringer parkeret i pund, tabte den britiske valuta styrke.

Onsdag ud på eftermiddagen var kursen på det britisk pund faldet til 1049,50 kr. mod 1058,00 kr. aftenen før.

Euroen havde nu heller ikke svært ved at rykke fra hverken dollaren eller pundet, for end ikke i de klareste krystalkugler ser investorerne billeder af europæiske rentesænkninger snarere tværtimod. Indtrykket ændrede sig ikke onsdag, for sidst på formiddagen kom der BNP-tal for eurozonen, og de viste, at den økonomiske vækst i 3. kvartal havde ligget en spids over estimaterne.

I 3. kvartal steg Tysklands BNP med 0,7 pct. i forhold til 2. kvartal - en udvikling, der lå helt på linje med forventningerne og derfor ikke gav anledning til hovedbrud.

Under store dele af onsdagens handel artede de internationale aktiemarkeder sig helt hæderligt, hvilket fik de forlystelsessyge investorer til at genoptage deres kæreste hobby - de såkaldte carry-trade forretninger, hvor de låner i valutaer med lav renter og anbringer investeringerne i valutaer med høj rente. Endnu en gang blev den japanske yen investorernes foretrukne lånevaluta, og i takt med, at de nyerhvervede yen blev udbudt med det formål at få dem vekslet om til eksempelvis new zealandske dollars, satte kursen på Japans valuta sig.

Meldingerne fra det seneste pengepolitiske møde i Bank of Japan gav ingen signaler om snarlige rentestigninger, hvilket i lighed med carry-trade forretningerne var med til at holde kursen på yen i skak over for en stribe valutaer. I dansk regning blev yennen onsdag eftermiddag handlet til 4,5380 kr., hvilket var en klar svækkelse i forhold til niveauet tirsdag aften, da den japanske valuta blev handlet til 4,6265 kr.

Læs også