Northern Rock forgældet

Den britiske bank hænge på statsgaranteret milliardgæld i årevis

Gældsbyrden i Northern Rock Plc. fortsætter med at vokse.

I finansverdenen i London er det vurderingen, at den kriseramte britiske bank foreløbig har måttet låne 20 milliarder pund i Bank of England for at kunne holde dørene åbne.

Denne vurdering bekræftes nu af et memorandum, der cirkulerer blandt de banker og kapitalfonde, som har udtrykt interesse for at købe Northern Rock.

Af dette memorandum fremgår, at Northern Rocks gæld til Bank of England ved årsskiftet ventes at have rundet 24 mia. pund eller en kvart billion kroner.

Memorandummet er så kontroversielt, at det i går lykkedes Northern Rock at få High Court i London til at nedlægge fogedforbud mod offentliggørelse af det.

Da kendelsen fra domstolen faldt, var det 36 sider lange memorandum allerede lækket til dagbladet Financial Times' særlige Alphaville-hjemmeside for rygter om børsnoterede selskaber.

Efter kendelsen fra High Court udsendte Northern Rock en børsmeddelelse, hvori banken beklager, at det fortrolige dokument er lækket til medierne, men efterlader omvendt ingen tvivl om, at memorandummet er ægte. Milliardgælden er garanteret af den britiske stat, der også har udstedt en ubegrænset garanti for alle indlån i Northern Rock.

Varm kartoffel
Dermed bliver Northern Rock en stedse varmere kartoffel for premierminister Gordon Brown og hans Labour-regering, der på intet tidspunkt har tilkendegivet, hvor længe de britiske skatteydere skal holde sikkerhedsnettet spændt ud under banken.

Lånene i Bank of England sker til strafrente, og i finansverdenen i London anslår man, at Northern Rock i 2008 vil skulle betale mindst to mia. pund i rente på gælden til Bank of England; forudsat at den ikke vokser.

De banker og kapitalfonde, der har vist interesse for at købe Northern Rock eller dele af banken, er afhængige af, hvor hurtigt Bank of England og dermed den britiske stat vil kræve milliardgælden betalt tilbage.

Støtte frem til 2010
I memorandummet arbejder man med en tidshorisont frem til 2010, og selv da regner banken med at skulle hente omkring seks mia. pund i Bank of England.

Kapitalkravet kommer på trods af, at Northern Rock ifølge memorandummet skal præstere et nettooverskud på 143 millioner pund i 2008 voksende til 643 mio. pund i 2010, hvilket er større end det overskud, som banken opnåede i rekordåret 2006.

På børsen i London blev Northern Rock handlet til 1,43 pund pr. aktie, hvilket satte en markedsværdi på banken på 753 mio. pund.

I memorandummet opstiller Northern Rock tre scenarier for det forventede salg af banken:

- Banken sælges i hel stand. Det forudsætter en aftale med Bank of England og den britiske stat om afvikling af milliardgælden og den ubegrænsede indlånsgaranti.

- Bankens infrastruktur sælges. Det vil sige filialer, it-

systemer og callcenter. Kan kun lade sig gøre, hvis der samtidig er en køber til ind- og udlånsforretningerne.

- Bankens infrastruktur sælges sammen med den udlånsportefølje, der har sikkerhed i fast ejendom. Tilbage i Northern Rock vil være indlånsforretningen og enkelte andre aktiver, som kan anvendes til at afvikle gælden til Bank of England.

Foruden det konsortium, der ledes af Virgin Group, er det også kendt, at de to kapitalfonde JC Flowers & Company og Cerberus Capital Management, er interesserede i Northern Rock.

Senest har Luqman Arnold, tidl. koncernchef for Abbey National, der er en konkurrent til Northern Rock, tilbudt at træde ind sammen med en stab af eksperter og bringe banken på ret køl igen. louiedk@jp.dk

Læs også