Advokater trængt på inkassomarkedet

Advokatbranchen har mistet næsten en fjerdedel af deres omsætning på inkassoområdet, og udviklingen vil fortsætte, mener branchen.

Mens omsætningen i landets advokatfirmaer buldrer af sted, går branchen en hård tid i møde på inkassoområdet.

I løbet af blot tre år har inkassoadvokaterne mistet næsten 25 pct. af deres omsætning, og fra nytår mister advokaterne deres monopol på at repræsentere kreditorerne ved domstolene i mange af de mindre sager.

»Der er ingen tvivl om, at vi vil tage markedsandele efter den 1. januar,« siger Ole de Neergaard, adm. direktør i den danske afdeling af inkassobureauet Intrum Justitia, der er en af inkassoadvokaternes største konkurrenter.

Inkassobureauerne markedsfører sig som et billigt alternativ til hundedyre advokater, men når en gældspost skal inddrives ved fogedretten eller via et civilt søgsmål, har døren hidtil været smækket i for bureauerne.

Effektivisering
Formanden for danske inkassoadvokater, Karsten N. Müller, erkender da også, at det er nødvendigt for branchen at effektivisere og omtænke deres virksomheder, hvis man skal kunne konkurrere med bureauerne fremover, og han forudser, at advokaterne også de kommende år vil tabe omsætning på området, der for bare tre år siden var det femte største marked for hele advokatsektoren. Sidste år var det faldet to placeringer.

»Omsætningen vil formentlige fortsætte med at falde, og det kan ikke udelukkes, at der kommer en tilsvarende markant nedgang de kommende år,« siger Karsten N. Müller.

Nedgangen i advokaternes inkassoomsætning fra 462 mio. kr. i 2004 til 360 mio. kr. sidste år kan primært forklares med, at der i 2002 blev indført nye og reducerede takster for, hvor meget en skyldner skal refundere af en kreditors inddrivelsesomkostninger, vurderer Karsten N. Müller. Advokaternes regning til klienterne varierer efter, hvor mange penge der kommer i kassen i forbindelsen med inddrivelsen, så når godtgørelsen falder, så falder advokaternes indtægter også.

En anden umiddelbar forklaring kunne være de økonomiske højkonjunkturer. Når det går godt i samfundet, vil der være færre, som ikke kan betale regningerne til tiden. Men såvel Intrum Justitia som Karsten N. Müller afviser, at det er tilfældet.

»Min erfaring er, at uanset om det går godt eller skidt, så er der et stabilt niveau af sager. Når det går skidt, vil der naturligt nok være folk, som har svært ved at betale. Men når det går godt, bliver folk grebet af eufori, og kreditorer bliver ofte letsindige eller ivrige efter at låne penge ud, og så er der mange, der gældsætter sig ud over egen evne,« siger han.

Netop nu diskuteres det politisk, om man skal åbne for, at også private kreditorer kan foretage lønindeholdelse, og det kan blive et nyt fokusområde for inkassoadvokaterne i fremtiden.

Nedgangen i advokaternes omsætning på inkassoområdet står i grel modsætning til den overordnede udvikling. I 2004 omsatte branchen for 7,5 mia. kr. Sidste år var tallet steget til 8,5 mia. kr.


Læs også