Markant stigning i udlændinges arbejdsulykke

Arbejdsulykker sender langt flere udlændinge, der arbejder midlertidigt i Danmark, på skadestuen end før. Fra 2005 til 2006 er antallet steget med 68 pct. viser undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed.

Et stærkt stigende antal udlændinge behandles for arbejdsulykker på danske skadestuer. Antallet steg med hele 68 pct. fra 2005 til 2006, viser tal fra Landspatientregistret. Udviklingen tilskrives det stigende antal udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde midlertidigt, men også i særdeleshed deres arbejdsmiljø.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, der har undersøgt udlændinges arbejdsulykker. De tilskadekomne udlændinge udgør knap to pct. af de godt 76.000, der blev behandlet for arbejdsulykker i 2006. Antallet lå i 2005 på 775 personer, mens det i 2006 steg til 1.303.

Undersøgelsen viser ikke, om udlændinge har større risiko for at blive ramt af en ulykke på jobbet end danskere, da der ikke findes præcise tal for, hvor mange udlændinge der arbejder i landet. Men seniorforsker Bjarne Laursen mener alligevel, at der er grund til bekymring.

»Når stigningen er så markant, er der grund til at være mere end almindeligt opmærksom på det, for der er en ret betydelig overhyppighed af tilskadekomne udlændinge i flere brancher,« siger Bjarne Laursen og nævner bl.a. olieudvinding, skibsfart, landtransport og bygge- og anlægsbranchen.

Omkring hver femte tilskadekomne er ansat i bygge- og anlægsbranchen, hvor sekretariatsleder for BATkartellet Gunde Odgaard ser store problemer.

En anden kultur
»Det er vores erfaring, at vandrende arbejdstagere har et markant dårligere arbejdsmiljø end nationale arbejdstagere, hvilket viser sig ved, at de har langt flere ulykker. Det skyldes primært, at de har en anden sikkerhedskultur. De har ikke samme syn på sikkerhed, og så er det svært at vide, hvad der er rigtigt og forkert på en dansk byggeplads,« siger Gunde Odgaard.

»Og så har de arbejdsgivere, der er fuldstændig ligeglade med sikkerhed,« tilføjer han og hentyder til de udenlandske virksomheder.

Udlændinge, der er i landet i en kort periode for at tjene penge, har typisk også længere arbejdsdage end deres danske kollegaer. Og sikkerhedsniveauet falder, ifølge Odgaard, parallelt med, at timetallet stiger.

Både han og Bjarne Laursen vurderer, at det reelle antal tilskadekomne er langt højere, end registrene viser, da udlændingene er tilbageholdende med at henvende sig på skadestuen.

BAT-kartellet har f.eks. hørt historier fra skadestuer, der spørger, hvordan vedkommende kom til skade. Svaret er ofte, at det er sket i fritiden, selv om den tilskadekomne står i arbejdstøj med mørtel på hænderne.

10 pct. af arbejderne er også så ilde tilredt, at de er nødt til at blive indlagt efter ulykken, mens det tal kun er på tre pct. for danskerne, viser Ulykkesregistret ved Statens Institut for Folkesundhed.

Læs også