Godt med Ny Alliance

Steen Weirsøe, adm. direktør, DT Group (tidligere Danske Trælast):

»Valget har givet én vigtig ting for erhvervslivet, og det er stabilitet i Folketinget. Man må gå ud fra, at regeringen kan lave en strategi og regne med at kunne gennemføre den. Politikerne er fortsat nødt til at se på skatten. Og her er det positivt, at Ny Alliance kom ind og kan fastholde fokus på, at den høje marginalskat er hindrende for at skaffe arbejdskraft. Både på det offentlige og det private arbejdsmarked.

Har I store problemer med at skaffe folk til jeres Silvan-butikker?

»Nej, det vil jeg ikke sige. Men vi kan mærke en hyppigere udskiftning, fordi mulighederne for at finde anden beskæftigelse er til stede.«

Læs også