Skatteniveauet tæller

Jens Kristian Gøtrik, direktør, Medicoindustrien:

»Vi ser meget gerne et fortsat fokus på forskning og udvikling. Derudover er vi ligesom mange andre afhængige af adgangen til højt kvalificeret arbejdskraft, både indenlandsk og udefra. Det er nødvendigt at sikre adgangen til de folk, og i den forbindelse er skatteniveauet en parameter.«

Læs også