Lidt klarere renteudsigt

MARKEDER Rentekonturerne trådte lidt tydeligere frem efter torsdagens nøgletal.

Udsigten til en amerikansk rentenedsættelse i forbindelse med FOMC-mødet 11. december trådte lidt tydeligere frem efter offentliggørelsen af torsdagens nøgletal fra USA, der pegede i retning af kontrolleret inflation samt snigende svaghedstegn i arbejdsmarkedet.

Vigtigst var fremlæggelsen af de amerikanske forbrugerpriser for oktober, der var ventet med spænding, fordi netop udviklingen i inflationen kan give et afgørende fingerpeg om, hvorvidt centralbanken i Washington har det nødvendige råderum til at lempe pengepolitikken. I oktober steg forbrugerpriserne i USA med 0,3 pct. i forhold til måneden forinden, hvilket lå helt på linje med forventningerne i markedet. Når der ses bort fra prisudviklingen på fødevarer samt energi, steg forbrugerpriserne med 0,2 pct. i oktober, og det stemte ligeledes fint overens med analytikernes estimater.

Kernedelen er vigtigst
Investorerne ved af erfaring, at Federal Reserve primært fokuserer på kernedelen i opgørelsen - den uden fødevarer og energi - så med en månedlig stigning på 0,2 pct. ser inflationen fortsat ud til at kunne håndteres og dermed ikke udgøre nogen hindring for endnu en rentenedsættelse.

Og dem kan der måske blive brug for, idet fremlæggelsen af understøttelsesanmodningerne for uge 45 viste, at antallet af nytilmeldte ledige var steget med 20.000 personer, mens analytikerne i gennemsnit havde regnet med en marginal stigning på 1000 personer.

I den mere populære ende af skalaen kom Empire State-indikatoren - et lille volatilt indeks, der lodder stemningen blandt erhvervsfolk i staten New York, og som ikke har nogen toneangivende status. Det afholdt nu ikke indekset fra at levere en af dagens overraskelser, for i november-versionen faldt det til 27,4 fra 28,8 måneden før, mens investorerne over en bred kam havde kalkuleret med et fald til 19.

Ingen af nøgletallene fra USA gav anledning til større bevægelser i de finansielle markeder, men efter nogle analytikeres opfattelse gjorde de en amerikansk rentenedsættelse på et kvart point i midten af næste måned mere sandsynlig.

Og hvem ved, måske byder december også på en rentenedsættelse i Storbritannien, selv om de færreste regnede med en sådan for blot nogle uger siden. Spekulationerne i en snarlig pengepolitisk lempelse fra centralbanken i London tog form onsdag, da Bank of England fremlagde sin inflationsrapport, der advarede om vigende økonomisk vækst og samtidig lod skinne igennem, at der kan blive behov for en rentesænkning.

Gætterierne tager til
Efterfølgende gættede en del analytikere på, at rentenedsættelsen i givet fald ville komme til februar, hvilket måske også bliver tilfældet. Men efter offentliggørelsen torsdag af udviklingen i det britiske detailsalg har en del aktører revurderet deres opfattelse. I oktober faldt detailsalget i Storbritannien med 0,1 pct. i forhold til måneden forinden, og derudover blev den pæne stigning i detailsalget i september revideret ned.

Selv om udviklingen i detailsalget i oktober kun afveg nogle få procentpoint fra analytikernes prognoser, var forskellen alligevel stor, fordi forventningerne havde gået på en lille stigning. Faldet i detailsalget fik en række investorer til at formode, at Bank of England allerede inden nytår vil se sig nødsaget til at lempe pengepolitikken, hvis strømmen af slappe nøgletal fortsætter, og den udsigt øgede trykket på det i forvejen pressede pund. Torsdag eftermiddag var kursen på britiske pund faldet til 1043,40 kr. mod 1045,00 kr. onsdag aften.

Oliepriserne var for nedadgående torsdag eftermiddag under handelen i New York, og en af kilderne til prisfaldet skulle angiveligt findes i en meddelelse fra OPEC, der har justeret forventningerne til efterspørgslen efter olie i indeværende kvartal.

Benzinpriserne har efterhånden nået et niveau, der får flere husholdninger til at holde igen med forbruget, og desuden har vinteren i Nordamerika ladet vente på sig. Til sammen skulle det dæmpe behovet for olie, så OPEC kun regner med en stigning i efterspørgslen i 4. kvartal på 1,97 pct. mod tidligere 2,1 pct., og selv om det ikke lyder af meget, var det med til at trække olieprisen ned. Men det største skub i nedadgående retning fik oliepriserne ud på eftermiddagen, da friske tal fra USA viste, at olielagrene var steget overraskende meget i uge 45.

Oplysningerne fra OPEC kom i forlængelse af lignende meldinger fra International Energy Agency, der tidligere på ugen havde rapporteret om faldende efterspørgsel efter råolie. Torsdag ved 16-tiden blev en tønde råolie i New York handlet til 93,37 dollars mod 94,10 dollars onsdag aften.

claus.greve@jp.dk

Læs også