Arla truet af million-bøde

Britiske myndigheder har fået gennembrud i sag om hemmeligt priskartel, der involverer Arla.

En bøde i sværvægtsklassen rykker tættere på Arlas britiske datterselskab.

De britiske konkurrencemyndigheder anklagede for to måneder siden Arla for medvirken i et priskartel sammen med en stribe andre mejerier og detailkæder. Nu har efterforskerne tilsyneladende fået et gennembrud i sagen.

Ifølge det britiske dagblad Daily Telegraph er den store detailkæde Asda begyndt at samarbejde med konkurrencemyndighederne i håb om at få et nedslag i bøden.

Angiveligt har de britiske konkurrencemyndigheder, OFT, sendt et skarpt brev til de detailkæder og mejerier, der er involveret i sagen. I brevet advarer en direktør i OFT, om, at en eventuel bøde skal have en »passende, afskrækkende størrelse«.

Det understreges i brevet, at bødestørrelsen i lignende sager har udgjort 1 - 2 pct. af selskabets årlige globale omsætning.

Milliardomsætning
Undersøgelserne af det påståede hemmelige priskartel vedrører årene 2002 og 2003. Arlas årlige globale koncernomsætning steg i denne periode fra omkring 40 mia. kr. til omkring 47 mia. kr.

Efter denne målestok kan sagen dermed i værste fald udløse en bøde på op til 940 mio. kr. for Arla.

Det er imidlertid uklart, om bødestørrelsen udregnes på baggrund af Arlas koncernomsætning eller kun omsætningen i det britiske datterselskab, som er den juridiske enhed, OFT har anklaget.

Det dansk-svenske moderselskab har endnu ikke fået noget henvendelse fra de britiske konkurrencemyndigheder og fastholder derfor en antagelse om, at strafferammen er op til 10 pct. af omsætningen i det britiske datterselskab. Denne strafferamme er fastlagt i EU's konkurrenceregler.

Er denne antagelse korrekt, kan bøden løbe op i maksimalt 500 mio. kr.

At der er tale om mere end tomme trusler fra de britiske konkurrencemyndigheder fremgår tydeligt af den bøde, OFT tidligere på året udskrev til British Airways.

Selskabet blev dømt til at betale 1,3 mia. kr. som straf for at have aftalt priser med konkurrenten Virgin Atlantic. Bøden svarer til 1,5 pct. af British Airways totale, globale omsætning.

Arla ønsker ikke at kommentere de aktuelle oplysninger i Daily Telegraph.

»Undersøgelsen er stadig i gang. Vi skal aflevere vores svar til OFT 6. december. Derfor ville det være upassende, hvis vi kommenterende på indholdet i sagen nu,« siger Arlas informationschef i Storbritannien, Nicola Hedge.

Lokker med nedslag
Ifølge Daily Telegraph har de britiske konkurrencemyndigheder lokket med et nedslag på 30 - 35 pct. i bødestørrelsen, hvis virksomhederne »tilstår skyld og derved fremmer en hurtig afgørelse af sagen«.

Konkurrencemyndighederne vurderer, at de hemmelige prisaftaler mellem mejerier og detailkæder har kostet de britiske forbrugere omkring tre mia. kr.

Anklagerne vedrører en periode, da britisk landbrug var i dyb økonomisk krise efter udbrud af mund- og klovsyge.

Efter dette udbrud var der en høj grad af forståelse for, at de britiske landmænd skulle sikres rimelige priser for deres produkter. Spørgsmålet er, om velviljen har fået de britiske mejerier og detailkæder til at gå over stregen.

lars.attrup@jp.dk

Læs også